Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

95964 Gecertificeerde Instellingen

Buyer

Gemeente Amsterdam Cluster Sociaal
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Christianne van Rijn

06 83 62 28 05

c.van.rijn@amsterdam.nl

Information

Description:
In het kader van deze Aanbesteding is de Gemeente voornemens Preventieve Jeugdbescherming, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in te kopen.
 
Middels het contracteren van Gecertificeerde Instellingen wordt mede invulling gegeven aan de preventieve opgave zoals genoemd in de jeugdwet en de Gemeentelijke Verordeningen die hierop zijn gebaseerd. De in te kopen dienstverlening wordt aangemerkt als een Specifieke en Sociale Dienst en valt daarmee in ieder geval onder de SAS procedure zoals deze in de Aanbestedingswet is opgenomen.

Voor deze Aanbesteding is Gemeente Amsterdam de Aanbestedende Dienst, zij koopt in voor 14 gemeenten uit de regio's Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland. Alle 14 gemeenten zijn de feitelijk afnemer onder de Overeenkomst met Opdrachtnemer. De aanbesteding moet resulteren in 3 tot 4 Raamovereenkomsten per regio.

In de vragenlijsten van deze Aanbesteding vindt u de gedetailleerde omschrijving van de Opdracht en de daaraan gestelde eisen. Deze vragenlijsten zijn uitgewerkt in de hoofdtender en specifiek in de percelen.
 
De contactpersoon voor alle vragen, klachten en opmerkingen in het kader van deze aanbesteding is de afdeling Subsidies & Inkoop Sociaal van de Gemeente Amsterdam.
 
Alle communicatie inzake deze Aanbesteding verloopt via het platform van Negometrix. Vragen, opmerkingen, klachten over deze aanbesteding kunnen worden ingediend via de Nota van Inlichtingen (Vraag & Antwoord) of via de berichten module van Negometrix.

Het is niet toegestaan om vanaf de datum van publicatie van deze Aanbesteding contact op te nemen met medewerkers van de deelnemende gemeenten ten aanzien van deze Aanbesteding. Bij overtreding van deze regel, kan de gemeente Amsterdam besluiten de Ondernemer dan wel de Inschrijver van verdere deelname aan deze Aanbesteding uit te sluiten. Het is wel toegestaan contact op te nemen met medewerkers van de deelnemende gemeenten ten behoeve van het opvragen van referenties, waar de Gemeente opdrachtgever van is.
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
2 Aug 2018 6:00 — 17 Sep 2018 3:00

Lots

Lot 1 - Algemeen  
Lot 2 - (Licht) verstandelijke of lichamelijke beperking  
Lot 3 - Cultuurgebonden leefwijze/ zwervend of dakloos  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:0 load:93 prerender:93 Total:93 Browser , (54.211.135.32 - 206)