Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

96215 Medicatiecontrole (excl. medische comorbiditeit; ondersteuningsbehoefte 4e)

Buyer

SamenTwente http://www.regiotwente.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

OZJT Inkoop

0123456

d.meijerink@regiotwente.nl

Information

Description:
Met deze aanbesteding wordt medicatiecontrole bij jeugdigen ingekocht.
 
Dit betreft:
  • Medicatiecontrole bij gedragsproblemen (ADHD)
  • Medicatiecontrole bij psychische of gedragsaandoening
     
Per situatie wordt de omvang en duur van de medicatiecontrole bepaald door de verwijzer. Er wordt een vast tarief gehanteerd.
 
In het Twents model valt medicatiecontrole onder Ondersteuningsbehoefte 4e (OB 4e).

Vanaf 2 januari 2020 wordt de tender voor de Ondersteuningsbehoeften Jeugd en Wmo en de modules Diagnostiek, Dyslexie, Wonen & Verblijf en Medicatiecontrole (excl. medische comorbiditeit; ondersteuningsbehoefte 4e) twee keer per kalenderjaar voor de duur van een maand opengesteld.
 
Inschrijven in 2021 is mogelijk van:
 
  • 1 maart t/m 31 maart
  • 1 september t/m 30 september
 
In de tijd tussen de inschrijfperiodes worden de nieuwe en huidige inschrijvingen beoordeeld. Er is ook tijd voor eventuele herstelmogelijkheden en aanvullende acties op de inschrijvingen.

Uiterlijk binnen twaalf (12) weken zal de Aanbestedende dienst conform het bepaalde in de aanbestedingsleidraad de Inschrijving van een aanbieder (inhoudelijk) beoordelen en afhandelen. Let op: Bij elke nieuwe indiening gaat de beoordelingstermijn van twaalf (12) weken opnieuw lopen.    

Let op: nieuwe inschrijvingen die buiten de twee (2) jaarlijkse vaste momenten worden ingediend, worden niet eerder in behandeling genomen dan het eerstvolgende vaste moment van openstelling van de Tenders. 
 
Type:
Unsealed
Published on:
31 Jul 2018 16:18

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:10 load:76 prerender:80 Total:90 Browser , (100.26.179.41 - 7)