Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

97372 DAS Inhuur Leerkrachten Primair Onderwijs

Buyer

DASmakkelijk http://www.das-makkelijk.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Welkom op de DAS voor de inhuur van Leerkrachten in het primair onderwijs voor diverse aanbestedende diensten. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse leerkrachten voor in het primair onderwijs geworven en ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Van dit DAS maken de volgende aanbestedende diensten gebruik:
  • PROOLeiden
  • Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe

Vanaf 29 april maakt de volgende aanbestedende dienst gebruik van dit DAS:
  • Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken

Elk van de aanbestedende diensten heeft hiervoor haar eigen DAS gepubliceerd.

Om toegelaten te worden in dit DAS dient Gegadigde een verzoek tot deelname te doen, hierin doorloopt Gegadigde de criteria voor toelating.
 
Bijgevoegd een handleiding m.b.t. het verzoek tot deelname.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

De individuele aanbestedende diensten behouden zich het recht voor om hun individuele DAS per direct beëindigen.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.
Documents:

DASmakkelijk handleiding Verzoek tot Deelname.pdf 1011 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:5 load:70 prerender:80 Total:84 Browser , (18.206.194.21 - 6)