Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

97610 Projectleider Milieu-Informatie-Management Governance vanaf oktober 2018

Buyer

DCMR Milieudienst Rijnmond http://www.dcmr.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Frank van Amerongen

+31 102468255

Frank.vanAmerongen@dcmr.nl

Information

Description:
Beste leverancier,
 
De DCMR Milieudienst Rijnmond nodigt u uit om een offerte aan te bieden op deze offerteaanvraag. 

Informatie aanvraag
Met onderstaande kenmerken willen wij u een snelle eerste indruk geven over de offerteaanvraag. Hiermee kunt u direct bepalen of deze offerteaanvraag interessant is voor u en u wilt overgaan tot het opmaken van een offerte.
 
 • Functienaam: Projectleider MiM Governance
 • Startdatum: 01-10-2018
 • Einddatum: 31-12-2018
 • Aantal fte: 1 fte
 • Aantal uren per week: 32
 • Optie tot verlenging: ja (2x 6 maanden)
  • optie 1: 30-06-2019
  • optie 2: 31-12-2019
 • Aantal kandidaten op interview: 3
 • Standplaats: Schiedam

Voor deze offerte uitvraag mag per deelnemer maximaal twee kandidaat aangeboden worden.

Er worden maximaal drie kandidaten voor de interviewfase uitgenodigd.  In deze fase wordt de definitieve keuze gemaakt tussen de uitgenodigde kandidaten. Indien u uiterlijk 21-09-2018 geen uitnodiging heeft gehad voor de interviewfase, kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten. Uiteraard ontvangen ook leveranciers die niet zijn toegelaten tot de laatste fase (gesprekken) na afronding van de procedure nog terugkoppeling.

Deze uitvraag is gedaan vanuit het
 • 61118 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur primaire processen

Alleen partijen die zijn aangemeld en toegelaten tot het DAS van de DCMR worden uitgenodigd voor deze uitvraag.

Deadlines
Voor deze offerteaanvraag gelden een aantal belangrijke deadlines. Graag verwijzen wij u hiervoor naar het kopje 'Planning'.

Vraag & antwoord (Nota van Inlichtingen)
Let op! Stel uw vraag via de 'Vraag & Antwoord-module' van Negometrix. De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk de werkdag na de bovengenoemde datum verstrekt. De wervingsadviseur kan besluiten om een vraag eerder te beantwoorden.

Deze tender en alle verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er toch onduidelijkheden of onvolkomenheden in deze tender voorkomen. De DCMR verwacht een proactieve houding van inschrijver zelf, hetgeen betekent dat inschrijver eventuele onduidelijkheden of onvolkomenheden zo spoedig mogelijk meldt via de Vraag&Antwoord module en wel op een zodanig moment dat deze onduidelijkheden of onvolkomenheden nog ongedaan kunnen worden gemaakt. Na het verstrijken van de uiterste termijn waarbinnen de inschrijvingen moeten zijn
ingediend, kan inschrijver geen bezwaar meer maken tegen eventuele onduidelijkheden of onvolkomenheden in de aanbestedingsstukken. Derhalve verwerkt inschrijver haar recht om na de aanbesteding alsnog bezwaar te maken tegen (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings)recht, voor zover daarvan sprake zou zijn en wordt de inschrijver geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van de documenten te hebben ingestemd. De DCMR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de eventuele onduidelijkheden of onvolkomenheden; deze zijn dan voor risico van inschrijver.
 
Zolang deze offerteaanvraag open staat heeft u als leverancier alleen contact met de afdeling Inkoop. Wij helpen u graag bij vragen over deze offerteaanvraag. Op deze offerteaanvraag zijn de door u eerder geaccepteerde leidraad en voorwaarden van toepassing.
Documents:

Functieprofiel Projectleider MiM Governance vanaf oktober 2018.pdf 211 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
20 Jul 2018 8:00 — 17 Sep 2018 4:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:0 load:78 prerender:93 Total:93 Browser , (54.211.135.32 - 205)