Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

97627 Beveiligings- en Zelfservicevoorzieningen bibliotheek-materialen.

Buyer

SSC Zuid-Limburg http://www.ssc-zl.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Igor van Hoesel

+31 43 3506031

igor.van.hoesel@ssc-zl.nl

Information

Description:
Deze leidraad betreft de aanbesteding voor de levering van beveiligings- en zelfvoorzieningen bibliotheekmaterialen,  met nummer VIA2018041IVH/97627.
De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure.
Deze paragraaf geeft globale informatie over de  inhoud van opdracht. 

De opdracht bestaat uit één overeenkomst. Deze overeenkomst is in concept aan deze tender toegevoegd. Hierop mogen inschrijvers, conform de voor deze aanbesteding geldende voorwaarden, inschrijven.
Centre Ceramique en haar servicepunten Heer en Malpertuis maken gebruik van zelfbedieningsapparatuur voor het innemen, uitlenen en beveiligen van bibliotheekmaterialen.
De huidige apparatuur is na jaren van gebruik afgeschreven en moet nu plaatsmaken voor nieuwe oplossingen.
In Centre Ceramique zal de huidige sorteermachine met haar 3 innamestations, waarvan één 24/7, vervangen worden door een nieuwe sorteermachine met 2 innamepunten aan de binnenkant van het gebouw en één aan de buitenkant, namelijk de 24/7.
Daarnaast zullen in Centre Ceramique de 3 uitleenstations en de beveiligingsoplossing vervangen moeten worden.
Voor servicepunt Malpertuis moet zowel het inname als het uitleenstation vervangen worden in combinatie met een beveiligingsoplossing.
Servicepunt Heer heeft aan ruimte ingeleverd de afgelopen jaren en hier zal een geïntegreerde combinatie van een inname en uitleenstation vervangen worden.
  
De benodigde oplossingen per locatie:

Algemeen:
 • Onderhoudscontract;
Centre Ceramique:
 • Zelfbedieningssysteem bestaande uit;
  • Sorteermachine;
  • 2 innamepunten aan de binnenkant van het gebouw;
  • 1 innamepunt, ook wel 24/7 genoemd, aan de buitenkant van het gebouw;
 • Zelfbedieningsstations;
  • 3 uitleenstations;
 • Beveiligingsoplossing;
  • Doorgang van 3,6 meter;
  • Doorgang van 2,4 meter;
Malpertuis:
 • Zelfbedieningsstations;
  • 1 uitleenstation;
  • 1 innamestation;
 • Beveiligingsoplossing;
  • Doorgang van 1,2 meter;
Heer:
 • Zelfbedieningsstations;
  • Combinatie van een uitleen en innamestation.

De beschrijving van de overeenkomst in deze leidraad heeft een indicatief karakter. Slechts de inhoud van voornoemde concept-overeenkomst, daaronder begrepen eventuele nota's van inlichtingen of nota's van wijzigingen waarmee de concept-overeenkomst gedurende deze aanbesteding wordt aangepast, is bindend.
 
De aantallen en volumes genoemd in de leidraad zijn indicatief. De aanbesteder garandeert niet de juistheid van de aantallen en volumes.  
 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
19 Jul 2018 12:00 — 17 Sep 2018 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2006.0, Page times (ms) Server init:4 load:69 prerender:69 Total:69 Browser , (34.204.168.209 - 7)