Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

98189 Tijdelijke ondersteuner Jeugdbeschermingsplein 0,89 fte, cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Sabrina Foe a Man

0000000000

s.foeaman@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende tijdelijke ondersteuning voor het Jeugdbeschermingsplein voor de cluster MO van de gemeente Rotterdam.
Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag. Het functieprofiel en de opdrachtomschrijving behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Timmerhuis, Havemaanpassage 1
Startdatum: Z.s.m., naar verwachting begin september
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte:  0,89 fte
Aantal uur: 24 - 32 uur p/w
Duur opdracht: tot en met 31 december 2018
Verlengingsopties: Ja, namelijk 1 x 4 maanden
FSK: 9
VOG vereist: ja 

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.


Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek op de Schiedamsedijk 95. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

De kandidaat dient met het oog op de dagelijkse bijeenkomsten (10.00-12.00 uur) van het Jeugdbeschermingsplein gedurende minimaal 4 werkdagen per week (waarvan in ieder geval de woensdag) beschikbaar te zijn, in ieder geval tussen 9.00 en 14.30 uur.
Documents:

Functieprofiel tijdelijke ondersteuner Jeugdbeschermingsplein.doc 29 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
24 Jul 2018 17:46 — 16 Aug 2018 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:73 prerender:73 Total:78 Browser , (44.212.96.86 - 6)