Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

99221 Instellen DAS / Marktplaats Inhuur tbv Talentenregio

Buyer

SSC ONS https://www.ssc-ons.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Margreet Otten

038 498 5189

M.Otten@ssc-ons.nl

Information

Description:
Dit document bevat de beschrijving van de procedure die een aantal deelnemers aan de Talentenregio volgt voor  het instellen van het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) betreffende de tijdelijke inhuur.

Door het instellen van het DAS beogen deze deelnemers invulling te geven aan de behoefte aan de tijdelijke inhuur van extern personeel.  

Het DAS wordt gebruikt voor de inhuur van personeel op basis van een inspanningsverplichting (en dus niet voor advies / resultaatopdrachten).

Het DAS wordt in principe niet gebruikt voor het inhuren van personeel waarvoor reeds specifieke raamcontracten zijn of nog worden afgesloten. Voorbeeld zijn raamovereenkomsten voor uitzendkrachten en specifieke functies.

Het staat de deelnemers vrij om gebruik te maken van deze raamcontractanten of gebruik te maken van het DAS.

Het DAS wordt voor een onbepaalde tijd ingesteld. Indien deze DAS wordt beëindigd, dan zal dit tijdig gecommuniceerd worden. De ingangsdatum is 8 oktober 2018.
 
Ondernemers (zowel ondernemingen, als ZZP'ers) worden uitgenodigd te reageren op offerteaanvragen die via dit DAS worden uitgezet. Het DAS biedt u, nadat u toegelaten bent,  de gelegenheid om iedere keer als een deelnemer een offerteaanvraag in uw vakgebied(en) plaatst voor inhuur van een externe mee te dingen door het indienen van een offerte.

Het DAS heeft twee aspecten: het is zowel een register van ondernemers als een systeem om deel te nemen aan offerteprocedures voor inhuur van extern personeel. .
Aan registratie en toelating tot het DAS kunt u geen rechten op gunningen ontlenen.
 
Zowel de procedure van registratie respectievelijk toelating tot het DAS als de offerteprocedure worden elektronisch uitgevoerd via het DAS van de Talentenregio dat te benaderen is via: www.talentenregiohuurtin.nl  (!! tot 8-10-2018 via www.inhuurdesktalentenregio.nl !!)

In de selectieleidraad is beschreven wie de deelnemers zijn die gebruikmaken van dit DAS, de wijze voor registratie en toelating als ook het proces van de offerteaanvragen. De selectieleidraad is te vinden op Negometrix en op de 2 voornoemde websites.
Ook zijn in de selectieleidraad voorlichtingsmomenten opgenomen.

LETOP: op 18-4-2020 is deze tender in Negometrix over gezet naar CTMsolution, aanvraagnr.231002. Via Nx is een rectificatie gedaan en deze info gecommuniceerd. In CTMsolution is de aanvraag gepubliceerd. Ook zijn de documenten herzien en de verwijzingen naar Negometrix   zijn aangepast naar CTM. De website van de talentenregiohuurtin.nl is ook aangepast.
 
Documents:

Algemene inhuurvoorwaarden Talentenregio D1.0.pdf 353 Kb

Download

Preview

Gebruikersvoorwaarden Inhuurdesk Staffing 03082018.pdf 720 Kb

Download

Preview

Inschrijfvoorwaarden Inhuurdesk Staffing.pdf 59 Kb

Download

Preview

Selectieleidraad Instellen DASTR D1.0.pdf 422 Kb

Download

Preview

UEA DAS Talentenregio versie 1-10-2018.pdf 269 Kb

Download

Preview

Verwerkersovereenkomst Inhuurdesk Staffing 22052018.pdf 280 Kb

Download

Preview

Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:5 load:94 prerender:104 Total:114 Browser , (18.206.194.21 - 7)