Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

114777 Извършване на услуги с подемно-строителна техника

Buyer

"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД http://www.aes.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Петя Широканска

+359 2 904 5966

supply.ppl@aes.com

Information

Description:
Предметът на обществената поръчка включва извършването на Услуги с подемно-строителна техника на територията на "Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД. Услугите са описани в Техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за участие. Посочените часове и машиносмени са прогнозни и Възложителя не се задължава да спазва посочения обем.
Documents:

Документация - з.п..pdf 2811 Kb

Download

Preview

Обявление-valid.pdf 241 Kb

Download

Preview

Решение за откриване - п - Copy.pdf 333 Kb

Download

Preview

Type:
Public competition
Published on:
12 Feb 2019 15:16
Offer phase:
12 Feb 2019 17:00 — 15 Mar 2019 22:59

Lots

Lot 1 - Обособена позиция № 1  
Lot 2 - Обособена позиция № 2  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2105.0, Page times (ms) Server init:4 load:104 prerender:109 Total:114 Browser , (3.215.79.116 - 7)