Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

175293 Maatwerkdiensten Jeugd Noord Veluwe (segment 1 t/m 4)

Buyer

Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe http://www.isnv.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Linzey Huitema linkedin

0851108222

l.huitema@meerinzicht.nl

Information

Description:
Deze aanbesteding betreft een procedure voor sociale en andere specifieke diensten (cf. 2.38 Aw, bijlage XIV diensten) voor Maatwerkdiensten Jeugd van de gemeenten op de Noord Veluwe (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten) en Zeewolde.

Doel van de aanbesteding
De aanbestedende dienst wenst een (raam)overeenkomst af te sluiten met meerdere partijen voor maatwerkdiensten Jeugd, zoals nader omschreven onder vragenlijst 1.1  van dit document. 
De ingangsdatum van de raamovereenkomsten is 1 januari 2022. De looptijd is drie jaar met een optionele verlenging van maximaal twee maal twee jaar. De maximale looptijd van de overeenkomst inclusief verlengingen is zeven (7) jaar en is gelijk voor alle percelen.

Aanbestedende dienst verwacht de nieuwe raamovereenkomsten in te laten gaan op  01 januari 2022.

De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste kwaliteit/prijsverhouding heeft uitgebracht.

De beschrijvingen in Negometrix, behorend bij deze aanbesteding, bevatten informatie die geïnteresseerde partijen nodig hebben om een beeld te kunnen vormen van de inhoud van de opdracht om zodoende te kunnen beslissen al dan niet een Inschrijving in te dienen. Daarnaast bevat het offerteverzoek de benodigde informatie en worden geïnteresseerde partijen door middel van dit offerteverzoek nader geïnformeerd over de procedure die de aanbestedende dienst zal volgen om tot een overeenkomst te komen.
In de aanbestedingsstukken vindt u alle informatie die u nodig heeft voor het indienen van een inschrijving, zoals de inschrijvingsprocedure, de eisen aan de onderneming, de eisen- en wensen, de wijze van beoordeling van de inschrijvingen en de 'Aanbestedingsvoorwaarden' die van toepassing zijn op deze aanbesteding. Een overzicht van  alle gevraagde informatie welke u bij uw inschrijving dient toe te voegen vindt u in bijlage G. Overzicht in te dienen documenten.

Er heeft reeds een marktconsultatie plaatsgevonden. De vragen die gesteld zijn tijdens de marktconsultatie en bijbehorende antwoorden vindt u in de bijlage '210415 Marktconsultatie vraag en antwoord segment 1-4.pdf'. 

Alle informatie in de aanbestedingsstukken dient vertrouwelijk te worden behandeld.

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Leeswijzer
Deze aanbesteding zal verlopen via het Digitale Aanbestedingsplatform Negometrix. Voor het gebruik van Negometrix is de 'Inschrijven voor een tender' opgesteld. U kijkt nu naar 'Stap 1: Informatie'. Hier treft u alle informatie omtrent deze aanbesteding. Door op de blauwe 'Start' knop te klikken kunt u beginnen met de prijs- en vragenlijst(en) te beantwoorden. Achter deze knop treft u voor onderhavige aanbesteding de relevante stukken.

Definities
De definities gebruikt in de aanbestedingsstukken hebben de betekenis zoals beschreven in bijlage K. Begrippenlijst. Zie tevens: https://www.inkoopsociaaldomein.nl/publicaties/handreikingen/2021/02/01/begrippenlijst-voor-aanbieders-bij-aanbesteden
Documents:

210415 Marktconsultatie vraag en antwoord segment 1-4.pdf 270 Kb

Download

Preview

Bijlage G - Overzicht in te dienen documenten.pdf 649 Kb

Download

Preview

Bijlage K - Begrippenlijst v3.pdf 598 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
30 Apr 2021 20:00 — 2 Sep 2021 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:5 load:90 prerender:106 Total:106 Browser , (35.175.191.46 - 7)