Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

82131 Доставка на огнеупорни разтвори за котелно оборудване/Supply of fire resistant solutions for the Boiler facilities

Buyer

"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД http://www.aes.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Екатерина Петрова

+359 2 904 5908

ekaterina.petrova@aes.com

Information

Description:
Предметът на обществената поръчка включва доставка на 7 вида огнеупорни разтвори за котелно оборудване, като конкретните характеристики са посочени в техническата спецификация, приложена към документацията за участие в обществената поръчка. Поръчката е с продължителност 36 (тридесет и шест) месеца, като доставките ще се извършват въз основа на предварителна заявка на Възложителя.
Documents:

Документация.pdf 6021 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
17 Feb 2018 19:36
Offer phase:
17 Feb 2018 20:00 — 27 Mar 2018 22:59

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2205.0, Page times (ms) Server init:20 load:92 prerender:97 Total:102 Browser , (3.238.136.36 - 7)