Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Елена Василева

02 9238 339

office@sofia-agk.com

Company:

Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична Община

Federal Employer Identification Number (FEIN): 0000696327

Tax number: BG0000696327

http://www.sofia-agk.com/

Default address:

ул. "Сердика" 5

1000 София

Bulgaria (BG)

Contract Contracted value Supplier Category Start date End date
Изменение на Работен инвестиционен проект по реда на чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 6 от ЗУТ за Изграждане, възстановяване и обновяване на прилежащите публични пространства от ЦГЧ на гр. София - Зона 4 104,400 лв. "АДА-АГЕНЦИЯ ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА АД" Услуги 20 Dec 2019 18 Mar 2020
Изработване на Подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в следния териториален обхват: м. "Овча купел - актуализация", кв. 48; кв. 49; кв. 51; УПИ II-"за училище", част от кв. 52; кв. 53; кв. 54; кв. 55; кв. 56; кв. 60 и кв. 62 и прилежащи улици, район "Овча купел" - обособена позиция 1, подпозиция 1 от Рамково споразумение от 17.08.2018 г. 14,280 лв. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЕАД Услуги 23 Jan 2020 2 Apr 2020
НАГ-1563/17.08.2018 1,200,000 лв.
Услуги 27 Aug 2018 29 Aug 2022
НАГ-1564/17.08.2018 180,000 лв.
Услуги 27 Aug 2018 29 Aug 2022
НАГ-1565/17.08.2018 300,000 лв.
Услуги 27 Aug 2018 29 Aug 2022
НАГ-1566/17.08.2018 120,000 лв.
Услуги 27 Aug 2018 27 Aug 2022
НАГ-1567/17.08.2018 720,000 лв.
Услуги 27 Aug 2018 27 Aug 2022
НАГ-1571/20.09.2018 114,960 лв. АРХИТЕКТУРНО ИНЖЕНЕРЕН СЪСТАВ ЕООД Услуги 20 Sep 2018 20 Sep 2021
САГ18-ДГ56-67/20.12.2018 244,080 лв. "ИСКЪР СЪРВИЗ" ЕООД Услуги 20 Dec 2018 20 Dec 2021

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2002.0, Page times (ms) Server init:4 load:164 prerender:204 Total:215 Browser , (3.233.215.231 - 6)