Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Петя Широканска

+359 2 904 5966

supply.ppl@aes.com

Company:

"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД

Federal Employer Identification Number (FEIN): 123533834

Tax number: BG123533834

http://www.aes.bg

Default address:

гр. Гълъбово

6280 Гълъбово

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

130328 Доставка на резервни части за редуктори производство на "PIV" (вътрешна процедура 1) Offer phase 26 Aug 2019 16:59 View

Published on Negometrix3

130594 Доставка на почистващи елементи и резервни части за лентови чистачи HOSCH/Supply of HOSCH Cleaning Modules and Spare Parts for Belt Scrapers (втора вътрешна процедура) Offer phase 28 Aug 2019 16:59 View

Published on Negometrix3

131139 Доставка на лагери, лагерни корпуси, втулки и части за тях по обособени позиции - вътрешен конкурентен избор 2 Offer phase 3 Sep 2019 16:59 View
  Lot 1 - Доставка на лагери, лагерни корпуси, втулки и части за тях по обособена позиция №1  
  Lot 2 - Доставка на лагери, лагерни корпуси, втулки и части за тях по обособена позиция №4  
  Lot 3 - Доставка на лагери, лагерни корпуси, втулки и части за тях по обособена позиция №6  

Published on Negometrix3

127891 Доставка на масла и греси група 3 (Произвoдител KLUBER) и група 5 (Произвoдител Gardner Denver) за нуждите на Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД Offer phase 13 Sep 2019 16:59 View
  Lot 1 - Доставка на масла и греси група 3 произвoдител KLUBER  
  Lot 2 - Доставка на масла и греси 5 производител Gardner Denver  

Published on Negometrix3

43697 Пещостроителни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД Preparation View

Published on Negometrix3

43807 Услуги по изолационни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД Offer phase View

Published on Negometrix3

43815 Доставка на лагери Preparation View

Published on Negometrix3

43823 Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I Preparation View

Published on Negometrix3

43825 Доставка на тръбопроводна арматура Preparation View

Published on Negometrix3

43877 Поддръжка и ремонт на инсталации за отопление, вентилация и климатизация (ОВиК) Preparation View
1 of 3
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:0 load:3109 prerender:3140 Total:3156 Browser , (34.236.38.146 - 205)