Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Петя Широканска

+359 2 904 5966

supply.ppl@aes.com

Company:

"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД

Federal Employer Identification Number (FEIN): 123533834

Tax number: BG123533834

http://www.aes.bg

Default address:

гр. Гълъбово

6280 Гълъбово

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

152912 Услуги по ремонт и поддръжка на Мелещи вентилатори, прахови канали /прахопроводи/, основни горелки и бридови горелки, текуща поддръжка на въглищни дозатори, въглищни питатели и скара за доизгаряне и авариен ремонт на нагревни повърхности Offer phase 15 Jul 2020 22:59 View

Published on Negometrix3

152878 Доставка на газьол със съдържание на сяра до 10 mg/kg за "Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД Offer phase 17 Jul 2020 22:59 View

Published on Negometrix3

147713 Услуги по сервизно обслужване и поддръжка на система за управление на данни и събития в реално време PI/Technical support and maintenance services of real time data and events management system - PI system Offer phase 30 Jul 2020 22:59 View

Published on Negometrix3

35500 Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД Cancelled View

Published on Negometrix3

39161 Поддръжка и ремонт на инсталации за отопление, вентилация и климатизация (ОВиК) Cancelled View

Published on Negometrix3

39227 Доставка на стоманени топки за топкова мелница за варовик в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3 Cancelled View

Published on Negometrix3

39497 Монтаж и демонтаж на скеле на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 Cancelled View

Published on Negometrix3

39512 Пещостроителни и изолационни работи на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 Cancelled View

Published on Negometrix3

39529 Индустриално почистване на производствени сгради и помещения, поддръжка на градини с декоративни растения и тревни площи. Cancelled View

Published on Negometrix3

39742 Ремонт и поддръжка на тръбопроводи, резервоари и съдове от полипропилен, полиетилен, тръби на база на UP смоли усилено фибростъкло с термопластично покритие в ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 Cancelled View
1 of 3
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2009.0, Page times (ms) Server init:9 load:843 prerender:883 Total:888 Browser , (34.229.119.29 - 7)