Hide main menu

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Петя Широканска

+359 2 904 5966

supply.ppl@aes.com

Company:

"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД

Federal Employer Identification (FEI) Number: 123533834

Tax number: BG123533834

http://www.aes.bg

Default address:
"Ей И Ес - 3С Марица Изток 1" ЕООД

гр. Гълъбово

6280 Гълъбово

Bulgaria (BG)

Publication status No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix

88890 Услуги по монтаж, демонтаж и модификация на скеле Offer phase 23 Apr 2018 16:59 View

Published on Negometrix

89403 Дефектовка и ремонт на задвижващи модули типове 112260 и 112261 за водоструен обдухващ апарат тип WLB-CB100 Offer phase 23 Apr 2018 16:59 View
  Lot 1 - Дефектовка на един хоризонтален задвижващ модул тип 112260 и на два вертикални задвижващи модула тип 112261.  
  Lot 2 - Ремонт на един хоризонтален задвижващ модул тип 112260 и на два вертикални задвижващи модула тип 112261  
  Lot 3 - Ремонт на два броя хоризонтални задвижващи модула тип 221160.  

Published on Negometrix

88389 Ремонт скрепки ТСШ-1 и ТСШ-2 Offer phase 24 Apr 2018 16:59 View

Published on Negometrix

88039 Индустриално почистване на производствени сгради и помещения, пътища, канали и шахти Offer phase 25 Apr 2018 16:59 View

Published on Negometrix

87302 Изработката и доставката на анкери за бетон, по приложена техническа документация Offer phase 26 Apr 2018 16:59 View

Published on Negometrix

89892 Доставка на резервни части и ремонт на хидравлични съединители VOITH (вътрешна процедура) Offer phase 29 Apr 2018 16:59 View

Published on Negometrix

90188 Доставка на резервни части и услуги по поддръжка и ремонт на помпи SULZER / Supply of spare parts, maintenance and repair of SULZER pumps Offer phase 30 Apr 2018 16:59 View

Published on Negometrix

90058 Доставка на газьол със съдържание на сяра до 10 mg/kg за "Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД Offer phase 2 May 2018 16:59 View

Published on Negometrix

88520 Подмяна на абразивно-ерозионно устойчиво покритие в конусната част на котел / Replacement of abrasive and erosive resistant coating in the Boiler hopper Offer phase 8 May 2018 16:59 View

Published on Negometrix

88755 Услуги по ремонт и поддръжка на система димен газ и въздух за горене Offer phase 9 May 2018 16:59 View
1 of 4
Go to page

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1804.0, Page times (ms) Server init:15 load:514 prerender:561 Total:561 Browser , (54.198.134.127 - 206)