Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Петя Широканска

+359 2 904 5966

supply.ppl@aes.com

Company:

"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД

Federal Employer Identification (FEI) Number: 123533834

Tax number: BG123533834

http://www.aes.bg

Default address:
"Ей И Ес - 3С Марица Изток 1" ЕООД

гр. Гълъбово

6280 Гълъбово

Bulgaria (BG)

Publication status No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

111870 Доставка на резервни части за верижен транспортьор за варовик LC01 производство на "Aumund" / Supply of spare parts for limestone conveyor LC01, manufactured by "Aumund Fordertechnik GmbH" Offer phase 25 Feb 2019 16:59 View

Published on Negometrix3

114703 Ремонт и възстановяване на антикорозионно гумено покритие на тръбопроводи, съдове, резервоари, абсорбери и спомагателни съоръжения от Сяроочистващата инсталация Offer phase 25 Feb 2019 16:59 View

Published on Negometrix3

112740 Ремонт на подови покрития в Сграда 52 - ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I Offer phase 25 Feb 2019 16:59 View

Published on Negometrix3

115741 Доставка на резервни части за технологична механизация KOMATSU Offer phase 26 Feb 2019 16:59 View

Published on Negometrix3

114978 Доставка на резервни части за системата за пепелоизвозване на производителя Diamond Power (вътрешна процедура) /Supply of spare parts manufactured by Diamond Power for the ash disposal system (internal procedure) Offer phase 27 Feb 2019 16:59 View

Published on Negometrix3

113896 Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I Selection phase 28 Feb 2019 16:59 View

Published on Negometrix3

113265 Доставка на резервни части за системата за пепелоизвозване Offer phase 5 Mar 2019 16:59 View

Published on Negometrix3

115814 Доставка на добавъчни материали за заваряване 2019 - Вътрешен конкурентен избор Offer phase 5 Mar 2019 16:59 View

Published on Negometrix3

114777 Извършване на услуги с подемно-строителна техника Offer phase 15 Mar 2019 17:59 View
  Lot 1 - Обособена позиция № 1  
  Lot 2 - Обособена позиция № 2  

Published on Negometrix3

48194 Доставка на уплътнителни материали Cancelled View
1 of 4
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:15 load:2156 prerender:2187 Total:2187 Browser , (3.80.38.5 - 205)