Hide main menu

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Петя Широканска

+359 2 904 5966

supply.ppl@aes.com

Company:

"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД

Federal Employer Identification (FEI) Number: 123533834

Tax number: BG123533834

http://www.aes.bg

Default address:
"Ей И Ес - 3С Марица Изток 1" ЕООД

гр. Гълъбово

6280 Гълъбово

Bulgaria (BG)

Publication status No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix

102631 Доставка на уплътнителни материали Offer phase 4 Nov 2018 16:59 View

Published on Negometrix

39742 Ремонт и поддръжка на тръбопроводи, резервоари и съдове от полипропилен, полиетилен, тръби на база на UP смоли усилено фибростъкло с термопластично покритие в ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 Cancelled View

Published on Negometrix

39751 Доставка на лагери Cancelled View

Published on Negometrix

39497 Монтаж и демонтаж на скеле на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 Cancelled View

Published on Negometrix

39512 Пещостроителни и изолационни работи на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 Cancelled View

Published on Negometrix

39529 Индустриално почистване на производствени сгради и помещения, поддръжка на градини с декоративни растения и тревни площи. Cancelled View

Published on Negometrix

39844 Доставка на промишлена и водопроводна арматура - клапи, вентили, кранове, шибъри за тръбопроводи и съоръжения Cancelled View

Published on Negometrix

39161 Поддръжка и ремонт на инсталации за отопление, вентилация и климатизация (ОВиК) Cancelled View

Published on Negometrix

39227 Доставка на стоманени топки за топкова мелница за варовик в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3 Cancelled View

Published on Negometrix

35500 Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД Cancelled View
1 of 3
Go to page

Navigation

Forgotten password

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1811.0, Page times (ms) Server init:0 load:701 prerender:748 Total:764 Browser , (54.145.83.79 - 206)