Hide main menu

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Петя Широканска

+359 2 904 5966

supply.ppl@aes.com

Company:

"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД

Federal Employer Identification (FEI) Number: 123533834

Tax number: BG123533834

http://www.aes.bg

Default address:
"Ей И Ес - 3С Марица Изток 1" ЕООД

гр. Гълъбово

6280 Гълъбово

Bulgaria (BG)

Publication status No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

107391 Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I Offer phase 17 Dec 2018 16:59 View

Published on Negometrix3

110645 Доставка чрез стокова борса на газьол със съдържание на сяра до 10 mg/kg за "Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД Offer phase 17 Dec 2018 16:59 View

Published on Negometrix3

109705 Доставка на услуги по годишни технически инспекции, ремонт и възстановяване на оборудване от гипсови силози Eurosilo B.V / Supply of services for annual technical inspections, repair and restoration of equipment gypsum silos Eurosilo B.V Offer phase 18 Dec 2018 16:59 View

Published on Negometrix3

104311 Услуги по вибрационен мониторинг, диагностика и балансиране на ротационни съоръжения/Vibration monitoring, diagnostic and balancing services for rotational equipment Offer phase 20 Dec 2018 16:59 View
  Lot 1 - Абонаментни услуги по мониторинг и диагностика на вибрационното състояние на съоръженията/Monitoring and diagnostic subscription services for the vibration condition of equipment  
  Lot 2 - Услуги по вибрационни измервания, диагностика и балансиране на ротационни съоръжения/Vibration measurements, diagnostic and balancing services for rotational equipment  

Published on Negometrix3

108518 Доставка на тръбопроводна арматура Offer phase 3 Jan 2019 16:59 View

Published on Negometrix3

35500 Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД Cancelled View

Published on Negometrix3

106951 Доставка на резервни части за помпи SULZER (вътрешна процедура) / Supply of spare parts for SULZER PUMPS (internal procedure) Preparation View

Published on Negometrix3

41746 Доставка на стоманени топки за барабанно-топкови мелници Offer phase View

Published on Negometrix3

42643 Услуги по почистване на помещения и контролни зали и поддръжка на зелени площи Offer phase View

Published on Negometrix3

43311 Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД Offer phase View
1 of 4
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1815.0, Page times (ms) Server init:0 load:484 prerender:515 Total:531 Browser , (54.234.228.78 - 205)