Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Петя Широканска

+359 2 904 5966

supply.ppl@aes.com

Company:

"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД

Federal Employer Identification Number (FEIN): 123533834

Tax number: BG123533834

http://www.aes.bg

Default address:

гр. Гълъбово

6280 Гълъбово

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

136677 Доставка на филтърни елементи Offer phase 18 Nov 2019 22:59 View
  Lot 1 - Филтри за вентилатор за оксидиращ въздух HOWDEN Обособена позиция № 5  
  Lot 2 - Филтри за автомобилна техника и тежка механизация Обособена позиция № 7  
  Lot 3 - Доставка на филтри за Топкови мелници Обособена позиция № 14  

Published on Negometrix3

137930 Доставка резервни части производство на KS Kneissl & Senn Technologie GMBH (вътрешна процедура 3) / Supply of spare parts manufactured by KS Kneissl & Senn Technologie GMBH (internal procedure 3) Offer phase 25 Nov 2019 22:59 View

Published on Negometrix3

35500 Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД Cancelled View

Published on Negometrix3

39161 Поддръжка и ремонт на инсталации за отопление, вентилация и климатизация (ОВиК) Cancelled View

Published on Negometrix3

39227 Доставка на стоманени топки за топкова мелница за варовик в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3 Cancelled View

Published on Negometrix3

39497 Монтаж и демонтаж на скеле на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 Cancelled View

Published on Negometrix3

39512 Пещостроителни и изолационни работи на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 Cancelled View

Published on Negometrix3

39529 Индустриално почистване на производствени сгради и помещения, поддръжка на градини с декоративни растения и тревни площи. Cancelled View

Published on Negometrix3

39742 Ремонт и поддръжка на тръбопроводи, резервоари и съдове от полипропилен, полиетилен, тръби на база на UP смоли усилено фибростъкло с термопластично покритие в ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 Cancelled View

Published on Negometrix3

39751 Доставка на лагери Cancelled View
1 of 3
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1913.0, Page times (ms) Server init:4 load:2600 prerender:2640 Total:2645 Browser , (3.91.106.44 - 7)