Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Петя Широканска

+359 2 904 5966

supply.ppl@aes.com

Company:

"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД

Federal Employer Identification Number (FEIN): 123533834

Tax number: BG123533834

http://www.aes.bg

Default address:

гр. Гълъбово

6280 Гълъбово

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

141478 Доставка на добавъчни материали за заваряване 2020 - Вътрешен конкурентен избор Offer phase 24 Jan 2020 22:59 View

Published on Negometrix3

140485 Доставка на технически газове и еталонни смеси за нуждите на Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД Offer phase 29 Jan 2020 22:59 View

Published on Negometrix3

137110 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматична система за мониторинг на емисии на живак в димните газове Offer phase 5 Feb 2020 22:59 View

Published on Negometrix3

35500 Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД Cancelled View

Published on Negometrix3

39161 Поддръжка и ремонт на инсталации за отопление, вентилация и климатизация (ОВиК) Cancelled View

Published on Negometrix3

39227 Доставка на стоманени топки за топкова мелница за варовик в електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3 Cancelled View

Published on Negometrix3

39497 Монтаж и демонтаж на скеле на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 Cancelled View

Published on Negometrix3

39512 Пещостроителни и изолационни работи на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 Cancelled View

Published on Negometrix3

39529 Индустриално почистване на производствени сгради и помещения, поддръжка на градини с декоративни растения и тревни площи. Cancelled View

Published on Negometrix3

39742 Ремонт и поддръжка на тръбопроводи, резервоари и съдове от полипропилен, полиетилен, тръби на база на UP смоли усилено фибростъкло с термопластично покритие в ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 Cancelled View
1 of 3
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1915.0, Page times (ms) Server init:4 load:2548 prerender:2583 Total:2588 Browser , (35.175.201.14 - 7)