Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Мария Николова

00359 53 140

obshtina@velingrad.bg

Company:

Община Велинград

Federal Employer Identification (FEI) Number: 000351580

Tax number: BG000351580

http://www.velingrad.bg

Default address:
Община Велинград - адрес за контакт

бул. “Хан Аспарух” N: 35

4600 Велинград

Bulgaria (BG)

Publication status No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

114291 Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: "Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград Offer phase 25 Feb 2019 10:00 View

Published on Negometrix3

116066 Избор на изпълнител за изпълнение на строителството на обект: "Ремонт и реконструкция на фонтан и сцена в ЦГЧ" Offer phase 5 Mar 2019 10:00 View

Published on Negometrix3

116077 "Изработка, доставка и монтаж на павилиони в централна градска част, гр. Велинград" Offer phase 5 Mar 2019 10:00 View

Published on Negometrix3

115399 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Обновяване и облагородяване на зелени площи между ул."Роза", ул."Никола Вапцаров" и ул."Родопи"-гр.Велинград Offer phase 18 Mar 2019 11:00 View

Published on Negometrix3

116664 Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на "Асфалтиране на улици и изкърпване асфалтови настилки по улици в гр.Велинград Publication 22 Mar 2019 11:00 View

Published on Negometrix3

86113 Пазарни консултации за Организация и управление на проект: "Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци със стабилизиращ модул за отделената биоразградима фракция от отпадъците" Preparation View

Published on Negometrix3

56165 Пазарни консултации за определяне стойността на разход за дейности за изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет на част "Телекомуникации" по проект на Община Велинград Offer phase View

Published on Negometrix3

106743 Пазарни консултации за за финансиране на проект - "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ "Христо Смирненски" в едно с прилежащо дворно пространство, находящо се в УПИ I, кв. № 2 по плана на с. Света Петка, община Велинград". Preparation View

Published on Negometrix3

79690 Пазарни консултации за изготвяне на проектно предложение/МОСВ Preparation View

Published on Negometrix3

79702 Пазарни консултации за изготвяне на идеен проект за инсталация за компостиранена разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци Preparation View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:15 load:1921 prerender:1953 Total:1953 Browser , (3.80.38.5 - 206)