Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Мария Николова

00359 53 140

obshtina@velingrad.bg

Company:

Община Велинград

Federal Employer Identification (FEI) Number: 000351580

Tax number: BG000351580

http://www.velingrad.bg

Default address:
Община Велинград - адрес за контакт

бул. “Хан Аспарух” N: 35

4600 Велинград

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

121756 Пазарни консултации за определяне стойността на разходите за изпълнение на обект: "Ремонт на улица Христо Смирненски в гр. Велинград" Offer phase 3 May 2019 10:00 View

Published on Negometrix3

121761 Пазарни консултации за определяне стойността на разходите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на инженеринг за реконструкция на водопроводи по участък от ул. Братя Маврикови/Никола Вапцаров в гр. Велинград" Offer phase 3 May 2019 10:00 View

Published on Negometrix3

56165 Пазарни консултации за определяне стойността на разход за дейности за изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет на част "Телекомуникации" по проект на Община Велинград Offer phase View

Published on Negometrix3

106743 Пазарни консултации за за финансиране на проект - "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ "Христо Смирненски" в едно с прилежащо дворно пространство, находящо се в УПИ I, кв. № 2 по плана на с. Света Петка, община Велинград". Preparation View

Published on Negometrix3

97392 Пазарни консултации, чрез събиране на оферти за извършване на ПЪРВИ ЕТАП - ИГРИЩЕ ЗА ВОЛЕЙБОЛ/ МИНИФУТБОЛ/ и ВТОРИ ЕТАП - ИГРИЩЕ ЗА БАСКЕТБОЛ по проект "Спортни площадки - Етапно строителство, УПИ X "за просветна, обществена дейност и спорт", кв.161 по регулационен план на гр.Велинград, община Велинград" - ПЪРВИ ЕТАП - ИГРИЩЕ ЗА ВОЛЕЙБОЛ/ МИНИФУТБОЛ/ и ВТОРИ ЕТАП - ИГРИЩЕ ЗА БАСКЕТБОЛ. Preparation View

Published on Negometrix3

79690 Пазарни консултации за изготвяне на проектно предложение/МОСВ Preparation View

Published on Negometrix3

79702 Пазарни консултации за изготвяне на идеен проект за инсталация за компостиранена разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци Preparation View

Published on Negometrix3

79706 Пазарни консултации за осъществяване на строителен надзор на обект: "Инасталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци ведно с съпътваща инфраструктура" Preparation View

Published on Negometrix3

79709 Пазарни консултации за организация и управление на проекта по процедура BG16M 10Р002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" Preparation View

Published on Negometrix3

79716 пазарни консултации за Информация и комуникация на проекта по процедура BG16M 10Р002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" Preparation View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1904.0, Page times (ms) Server init:0 load:2640 prerender:2687 Total:2702 Browser , (18.215.159.156 - 205)