Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Мария Николова

00359 53 140

obshtina@velingrad.bg

Company:

Община Велинград

Federal Employer Identification Number (FEIN): 000351580

Tax number: BG000351580

http://www.velingrad.bg

Default address:

бул. “Хан Аспарух” N: 35

4600 Велинград

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

128379 Пазарни консултации за определяне стойността на разходите за изпълнение на обект: ""Рехабилитация на Общ.път PAZ - 1062 с.Аврамово - с.Кръстава /Панорамен път/ от км 4+855 до км 6+400", общ.Велинград" Publication 23 Jul 2019 10:00 View

Published on Negometrix3

79690 Пазарни консултации за изготвяне на проектно предложение/МОСВ Preparation View

Published on Negometrix3

79702 Пазарни консултации за изготвяне на идеен проект за инсталация за компостиранена разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци Preparation View

Published on Negometrix3

79706 Пазарни консултации за осъществяване на строителен надзор на обект: "Инасталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци ведно с съпътваща инфраструктура" Preparation View

Published on Negometrix3

79709 Пазарни консултации за организация и управление на проекта по процедура BG16M 10Р002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" Preparation View

Published on Negometrix3

79716 пазарни консултации за Информация и комуникация на проекта по процедура BG16M 10Р002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" Preparation View

Published on Negometrix3

96573 Пазарни консултации, чрез събиране на оферти за извършване на доставка и монтаж на оборудване за обект: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ "Христо Смирненски" в едно с прилежащо дворно пространство, находящо се в УПИ I, кв. № 2 по плана на с. Света Петка, община Велинград". Preparation View

Published on Negometrix3

97392 Пазарни консултации, чрез събиране на оферти за извършване на ПЪРВИ ЕТАП - ИГРИЩЕ ЗА ВОЛЕЙБОЛ/ МИНИФУТБОЛ/ и ВТОРИ ЕТАП - ИГРИЩЕ ЗА БАСКЕТБОЛ по проект "Спортни площадки - Етапно строителство, УПИ X "за просветна, обществена дейност и спорт", кв.161 по регулационен план на гр.Велинград, община Велинград" - ПЪРВИ ЕТАП - ИГРИЩЕ ЗА ВОЛЕЙБОЛ/ МИНИФУТБОЛ/ и ВТОРИ ЕТАП - ИГРИЩЕ ЗА БАСКЕТБОЛ. Preparation View

Published on Negometrix3

112522 Пазарни консултации за определяне стойността на разход за дейност "Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект "Реконструкция и рехабилитация на ул. Братя Маврикови в гр. Велинград" Preparation View

Published on Negometrix3

112531 Пазарни консултации за определяне стойността на разход за дейност "Осъществяване на строителен надзор за проект: "Реконструкция и рехабилитация на ул. Братя Маврикови в гр. Велинград" - участъка от ул. Клептуза в посока към ул. Христо Ясенов". Preparation View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:15 load:3609 prerender:3656 Total:3656 Browser , (54.211.135.32 - 205)