Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Мария Николова

00359 53 140

obshtina@velingrad.bg

Company:

Община Велинград

Federal Employer Identification Number (FEIN): 000351580

Tax number: BG000351580

http://www.velingrad.bg

Default address:

бул. “Хан Аспарух” N: 35

4600 Велинград

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

146272 "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Филиал начален етап към ОУ "Неофит Рилски", в УПИ II, кв.60 по плана на гр.Велинград, Община Велинград" Offer phase 13 Apr 2020 16:00 View

Published on Negometrix3

146299 "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на ул."Чепинска" от о.т.2722 през о.т.2725, 2726а, 2726 до о.т.2729 град Велинград" Offer phase 13 Apr 2020 16:00 View

Published on Negometrix3

146332 "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Подпорна стена за укрепване на училищен двор на СУ "Христо Смирненски" в с.Света Петка" съгласно Разрешение за строеж №263/12.12.2018г. на Главния архитект на община Велинград" Offer phase 13 Apr 2020 16:00 View

Published on Negometrix3

147315 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Ремонт на ул. "Изгрев" в с. Света Петка, Община Велинград, Област Пазарджик Offer phase 27 Apr 2020 16:00 View

Published on Negometrix3

147324 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Ремонт на улица в с.Пашови, Община Велинград, Област Пазарджик Offer phase 27 Apr 2020 16:00 View

Published on Negometrix3

147330 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Ремонт на ул. "Кап. Петко Войвода" в с. Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик Offer phase 27 Apr 2020 16:00 View

Published on Negometrix3

147351 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Изграждане на път с.Абланица - с.Магерово, община Велинград Offer phase 27 Apr 2020 16:00 View

Published on Negometrix3

56165 Пазарни консултации за определяне стойността на разход за дейности за изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет на част "Телекомуникации" по проект на Община Велинград Offer phase View

Published on Negometrix3

79690 Пазарни консултации за изготвяне на проектно предложение/МОСВ Preparation View

Published on Negometrix3

79702 Пазарни консултации за изготвяне на идеен проект за инсталация за компостиранена разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци Preparation View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2004.0, Page times (ms) Server init:8 load:674 prerender:870 Total:880 Browser , (3.233.215.196 - 7)