Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Договор № СОА20-ДГ55-193/25.03.2020 г. с предмет: Доставка на 1 бр. автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 "Патронажна грижа София", процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020."

General information

Столична община http://www.sofia.bg
User Photo

Божидар Стефанов

02 9377 311

b.stefanov@sofia.bg

Details

Contracted supplier:
Киа Моторс България - София ООД
Contracted value:
26,460 лв.
Start date:
25 Mar 2020 11:00
End date:
25 Mar 2027 11:00
Published on:
26 Mar 2020 9:17
Public attached documents:

СОА20-ДГ55-193_25.03.2020 г..pdf 2751 Kb

Download

Preview

Linked solicitation:
138680 Доставка на нови и неупотребявани автомобили за дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на 1 бр. автомобил за Център за кризисно настаняване на бездомни хора, ж.к. "Захарна фабрика, бл. 48А и бл. 51А. Обособена позиция № 2 - Доставка на 1 бр. автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 "Патронажна грижа София".

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:4 load:64 prerender:64 Total:79 Browser , (3.236.116.27 - 7)