Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Company:

Столична община

Federal Employer Identification Number (FEIN): 000696327

Tax number: BG000696327

http://www.sofia.bg

Default address:

ул. Московска 33

1000 София

Bulgaria (BG)

Contract Contracted value Supplier Category Start date End date
№СОА18-ДГ55-327/19.16.18г./строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект ОДЗ № 90 "Веса Паспалеева" - сграда 2, ул. "Иван Момчилов" № 44, район "Надежда" 893,503.24 лв. "ЕЛЕКТРО БИЛД ГРУП" ЕООД Строителство 23 Jul 2018 23 Jul 2020
№СОА18-ДГ55-331/19.06.2018г./строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект ОДЗ № 27 (нова ДГ № 27) "Детска китка", ул. "Възрожденска" № 19, район "Надежда" 886,342.38 лв. "ЕЛЕКТРО БИЛД ГРУП" ЕООД Строителство 23 Jul 2018 23 Jul 2020
№СОА18-ДГ55-332/19.06.2018г./строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект ОДЗ № 15 (нова ДГ № 15) "Чучулига", ул. "Св. Николай Чудотворец" № 4, район "Надежда" 1,650,368.84 лв. "ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД Строителство 23 Jul 2018 23 Jul 2020
№СОА18-ДГ55-334/19.06.2018г./строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 57-мо Спортно Училище "Св. Наум Охридски" и 147-мо ОУ, ул. "Д-р Калинков" № 40 1,705,201.46 лв. "ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД Строителство 23 Jul 2018 23 Jul 2020
№СОА18-ДГ55-350/22.06.2018/строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 70 ОУ "Св. Климент Охридски", ул. "Адам Мицкевич" № 10, район "Връбница" 1,601,879.52 лв. "МЕГА ХИДРОСТРОЙ" ЕООД Строителство 23 Jul 2018 23 Jul 2020
№СОА18-ДГ55-351/22.06.2018г/строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 16 ОУ "Райко Жинзифов", ул. "Дравски бой № 7", район "Надежда" 1,691,971.49 лв. "МЕГА ХИДРОСТРОЙ" ЕООД Строителство 23 Jul 2018 23 Jul 2020
№СОА18-ДГ55-377/02.07.2018/преустройство и реконструкция на двуетажна общинска сграда с тавански помещения и пристройка на асансьор за училищен корпус към 43 ОУ "Христо Смирненски", бул. "Сливница" № 45, район "Илинден" 3,288,348.45 лв. "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД Строителство 23 Jul 2018 23 Jul 2020
№СОА19-ДГ55-209/01.04.2019г./УСЛУГА ПО ПРОФИЛАКТИКА, СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕХНИКА В ЗАВОД ЗА МБТ НА ОТПАДЪЦИ, В ТОВА ЧИСЛО ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, за Обособена позиция №2: DOS-O-MAT подвижни подове с дозиращ барабан, произведени от фирма BRT Recycling Technologie Gmbh- Германия 240,000 лв. "ЕГЕРСМАН АНЛАГЕНБАУ КОНЦЕПТ" ГМБХ Услуги 1 Apr 2019 22 Sep 2020
Анекс рег.№ СОА19-ДГ55-39/25.01.2019г. "МИБМ Експрес" ООД Услуги 25 Jan 2019 30 Nov 2020
Ддоговор № СОА19-ДГ55-716/23.10.2019 г. с предмет: Охрана на отдели на дирекция "Общински приходи" и дирекция "Ревизии и събиране на вземания" 34,298 лв. Егида-София ЕАД Услуги 23 Oct 2019 23 Oct 2020
1 of 46
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2004.0, Page times (ms) Server init:5 load:265 prerender:496 Total:506 Browser , (3.233.215.196 - 6)