Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

stanislava.nik@gmail.com

Company:

Столична община

Federal Employer Identification Number (FEIN): 000696327

Tax number: BG000696327

http://www.sofia.bg

Default address:

ул. Московска 33

1000 София

Bulgaria (BG)

Contract Contracted value Supplier Category Start date End date
Договор № СОА20-ДГ55-193/25.03.2020 г. с предмет: Доставка на 1 бр. автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 "Патронажна грижа София", процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020." 26,460 лв. Киа Моторс България - София ООД Доставки 25 Mar 2020 25 Mar 2027
Договор № СОА20-ДГ55-194/25.03.2020 г. с предмет: Доставка на 1 бр. автомобил за Център за кризисно настаняване на бездомни хора, ж.к. "Захарна фабрика, бл. 48А и бл. 51А. 26,460 лв. Киа Моторс България - София ООД Доставки 25 Mar 2020 25 Mar 2027
СОА17-ДГ55-397/28.08.2017г.-обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема от квотата на Столична община за обособена позиция №3 0 лв. Юнион Ивкони ООД Услуги 28 Aug 2017 31 Dec 2025
СОА17-ДГ55-398/28.08.2017г.-обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема от квотата на Столична община за обособена позиция №7 0 лв. Юнион Ивкони ООД Услуги 28 Aug 2017 31 Dec 2025
СОА17-ДГ55-399/28.08.2017г.-обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема от квотата на Столична община за обособена позиция №8 0 лв. Юнион Ивкони ООД Услуги 28 Aug 2017 31 Dec 2025
СОА17-ДГ55-400/28.08.2017г.-обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема от квотата на Столична община за обособена позиция №50 0 лв. Витоша-Експрес ООД Услуги 28 Aug 2017 31 Dec 2025
СОА17-ДГ55-401/28.08.2017г.-обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема от квотата на Столична община за обособена позиция №11 0 лв. Юнион Ивкони ООД Услуги 28 Aug 2017 31 Dec 2025
СОА17-ДГ55-402/28.08.2017г.-обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема от квотата на Столична община за обособена позиция №12 0 лв. Юнион Ивкони ООД Услуги 28 Aug 2017 31 Dec 2025
СОА17-ДГ55-403/28.08.2017г.-обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема от квотата на Столична община за обособена позиция №41 0 лв. Витоша-Експрес ООД Услуги 28 Aug 2017 31 Dec 2025
СОА17-ДГ55-404/28.08.2017г.-обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема от квотата на Столична община за обособена позиция №22 0 лв. Юнион Ивкони ООД Услуги 28 Aug 2017 31 Dec 2025
1 of 17
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:10 load:225 prerender:485 Total:505 Browser , (100.26.179.41 - 7)