Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Company:

Столична община

Federal Employer Identification Number (FEIN): 000696327

Tax number: BG000696327

http://www.sofia.bg

Default address:

ул. Московска 33

1000 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

137384 Извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебни автомобили стопанисвани от дирекция "Транспорт" на Столична община Offer phase 12 Dec 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

137341 "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за осигуряване на качествени социални услуги от резидентен тип Кризисен център за деца в риск, в изпълнение на Проект BG16RFOP001-1.001-0004-С01 "Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община"- етап 1, за обект Кризисен център "Вяра, надежда и любов",в седем обособени позиции Offer phase 13 Dec 2019 16:30 View
  Lot 1 - "Специализирано обзавеждане и оборудване";  
  Lot 2 - „Обзавеждане“;  
  Lot 3 - „Техника“;  
  Lot 4 - „Дидактически материали“;  
  Lot 5 - „Битово обзавеждане“;  
  Lot 6 - „Спортно обзавеждане и оборудване“;  
  Lot 7 - „Градинска техника и оборудване“  

Published on Negometrix3

139317 "Предоставяне и обслужване на химически тоалетни на територията на зелената система на Столична община" Offer phase 16 Dec 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

139538 Извършване на одит, в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.001-0004- С01 "Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община"- етап 1, за обект Кризисен център "Вяра, надежда и любов" Offer phase 17 Dec 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

137699 "Абонаментно техническо поддържане и сервизно обслужване на копирни машини, мултифункционални устройства и принтери XEROX" Offer phase 17 Dec 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

134310 "Разработване и/или разпространение на информационни материали в т.ч. пребрандиране на една врата и два прозореца" Offer phase 18 Dec 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

135954 "РАЗРАБОТВАНЕ И/ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ" Offer phase 18 Dec 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

139649 Подновяване на годишните лицензи на програмни продукти Autodesk: 34 броя AutoCAD LT Commercial Single-user Annual Subscription Renewal; 3 броя Civil 3D Commercial Single-user Annual Subscription Renewal Offer phase 19 Dec 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

139642 "Подготовка, организиране и провеждане на двудневно тематично учебно посещение (работен семинар - Case Study Meeting) в гр. София" по проект: "Лисабонска Стратегия за местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция, интегриран инструментариум" (Com.Unity.Lab), финансиран по Програма "URBACT" на Европейския съюз" Offer phase 27 Dec 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

138463 Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Столичен инспекторат към Столична община Offer phase 27 Dec 2019 16:30 View
1 of 3
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1915.0, Page times (ms) Server init:4 load:2911 prerender:3161 Total:3171 Browser , (3.234.214.179 - 6)