Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

СОА20-ДГ55-130/02.03.2020г./"Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община", обособена позиция № 2: Втора зона - райони: "Искър", "Панчарево", "Кремиковци"

General information

Столична община http://www.sofia.bg
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

stanislava.nik@gmail.com

Details

Contracted supplier:
"ТИТАН СОФИЯ ИЗТОК 1" ДЗЗД
Contracted value:
Start date:
2 Mar 2020 11:00
End date:
2 Mar 2025 11:00
Published on:
3 Apr 2020 14:19
Public attached documents:

Contract_Lot2_S.pdf 13443 Kb

Download

Preview

Обявление за възложена поръчка.pdf 273 Kb

Download

Preview

Linked solicitation:
128488 Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по обособени позиции

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:9 load:54 prerender:59 Total:64 Browser , (3.236.116.27 - 6)