Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

106806 Inkomensconsulent Toetsing en Toezicht 5 fte - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jill Ober

000000

j.ober@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Inkomensconsulent voor het cluster Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Librijesteeg 4, Rotterdam
Startdatum: z.s.m., naar verwachting begin december 2018
Aantal medewerkers: 5
Aantal fte: 5
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: 12 maanden
Verlengingsopties: Ja, namelijk 4 x 6 maanden
FSK: 8
VOG vereist: ja 
Aanvullende informatie:
De opdracht betreft het inzetten van vijf kandidaten door één bureau.


Inschrijver kan vijf kandidaten aanbieden door vijf cv's te uploaden in één inschrijving.  Alle vijf de C.V.'s dienen aantoonbaar te voldoen aan de gestelde criteria

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit is maximaal 1 bureau, waar alle 5 kandidaten kunnen worden gesproken.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoordt.
Documents:

Functiebeschrijving_.docx 105 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
8 Nov 2018 16:20 — 19 Nov 2018 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:9 load:79 prerender:85 Total:90 Browser , (35.174.62.162 - 7)