Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

114577 Taxateur niet woningen - cluster DV

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Juliette Haanappel

0102671050

jfm.haanappel@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Taxateur niet-woningen voor het cluster Dienstverlenging van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
ZZP'ers zijn van uitgenodigd om te reageren op deze uitvraag.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Librijesteeg 4
Startdatum: z.s.m., naar verwachting medio februari
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: 20 tot 40 uur per week
Duur opdracht: 6 maanden
Verlengingsopties: Ja, namelijk 1 x 6 maanden
FSK: 10/11
VOG vereist: ja 

Data voor verificatiegesprek: 12 of 14 februari

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoordt.
Documents:

Profiel Taxateur niet-woningen.docx 118 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
1 Feb 2019 9:40 — 8 Feb 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:5 load:80 prerender:85 Total:89 Browser , (3.238.225.8 - 7)