Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

117144 Onderzoek medewerker Laboratorium VLG - SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Sabrina Foe a Man

0000000000

s.foeaman@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Onderzoekmedewerker VLG
 • Cluster: SO
 • Werklocatie: Galvanistraat
 • Startdatum: 1 mei 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24 - 40
 • Duur opdracht: t/m 31-04-2020
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 6/7
 • Afwijkende werktijden:
Reguliere werktijden op maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur.
Regelmatig wordt ook buiten reguliere werktijden gewerkt, waarvoor een toeslag aan de orde is
 • Data voor verificatiegesprek:
De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 13 en/of 14. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.            
Documents:

Functieprofiel Onderzoekmedewerker VLG-Laboratorium.docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
19 Mar 2019 11:28 — 27 Mar 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:79 prerender:79 Total:79 Browser , (35.174.62.162 - 6)