Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

117621 Medewerker Communicatie - Griffie

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Medewerker Communicatie
 • Cluster: onderdeel Griffie
 • Korte omschrijving van de opdracht:

  Als medewerker communicatie bij de griffie houd je je bezig met informatie, digitaal of in een andere vorm. De boodschap, vorm en inhoud pas je aan, aan de te bereiken doelgroep. Samen met de andere collegas verzorg je dagelijks redactionele content voor en beheer van de digitale kanalen van raadscommunicatie (Twitter, Instagram en Facebook en de gemeentelijke website). Daarnaast geef je uitvoering aan de digitale strategie, denk en werk je mee aan de verdere ontwikkeling hiervan. Je vervangt de collega communicatie bij de gemeenteraadsvergadering (begeleiding media, besluiten raad e.d.) en het schrijven van persberichten. Je helpt bij de organisatie van activiteiten in en met het onderwijs rond lokale democratie en met de organisatie van bijeenkomsten, bijvoorbeeld een Jongerentop (in oktober) of een seminar over een thema dat raakt aan.
   
 • Werklocatie: Stadhuis, Coolsingel 40 Rotterdam
 • Startdatum: zo spoedig mogelijk in de maand maart 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32 per week
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: ja, namelijk 2 * 6 maanden
 • FSK: 9
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de week 11 en 12.
  Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: nee
 • Afwijkende werktijden: Soms vindt dit plaats in de avond, i.v.m. uitloop gemeenteraadsvergaderingen. Graag dit incalculeren in het all-in tarief.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden.
Documents:

Functieprofiel Medewerker Communicatie.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
5 Mar 2019 14:20 — 12 Mar 2019 7:45

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:78 prerender:83 Total:88 Browser , (34.239.154.240 - 7)