Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

118253 Netwerkconsultant, cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Juliette Haanappel

0102671050

jfm.haanappel@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Netwerkconsultant
 • Cluster: BCO
 • Locatie: Zuiderparkweg 300
 • Startdatum: naar verwachting begin april
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36-40 uur p/w
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: Ja, namelijk 4 x 6 maanden
 • FSK: 11
 • Afwijkende tijden: buiten reguliere kantoortijden (7.00 - 18.00 uur) vindt hooguit eens per maand plaats
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van 19 t/m 22 maart. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee, zie bijgaande toelichting.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel Netwerkconsultant.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
12 Mar 2019 12:00 — 19 Mar 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:4 load:91 prerender:105 Total:110 Browser , (3.236.207.90 - 7)