Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

118452 Trajectbegeleider Schuldenaanpak, cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Sabrina Foe a Man

0000000000

s.foeaman@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Trajectbegeleider Schuldenaanpak
 • Cluster: MO
 • Korte omschrijving van de opdracht: Inhuur van een Trajectbegeleider Schuldenaanpak voor een nieuwe functie die nog in ontwikkeling is. Binnen de pilot zal er op verschillende manieren invulling gegeven gaan worden aan de functie.
 • Werklocatie: Wisselend in Rotterdam
 • Startdatum: Z.s.m.
 • Aantal medewerkers: 5
 • Uren per week: 32-40
 • Duur opdracht: 10 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 9
 • Detavast: Ja, kosteloze overname na inhuurperiode
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van 25 t/m 29 maart. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 12 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 10 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel - Trajectbegeleiders Schuldenaanpak. final.docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
13 Mar 2019 15:15 — 20 Mar 2019 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:70 prerender:70 Total:75 Browser , (35.174.62.162 - 6)