Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

118488 Medewerker Debiteuren, afdeling Terugvordering & Verhaal - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 
 • Functienaam: Medewerker Debiteuren
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:
   
Als medewerker Debiteuren voer je zelfstandig onderzoeken uit naar de mogelijke hoogte van aflossingen door middel van berekeningen en/of onderhandelingen. Je voert gesprekken met klanten en draagt bij aan het verlagen van de schulden aan de Gemeente Rotterdam.
 
 • Werklocatie: Librijesteeg 4
 • Startdatum: z.s.m. naar verwachting eind maart
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36 pw
 • Duur opdracht: voor de duur van 10 maanden
 • Verlengingsopties: ja, namelijk 2 * 6 maanden
 • FSK: 7
 • Detavast: mogelijk kosteloze overname na 10 maanden
 • Data voor verificatiegesprek:
  De verificatiegesprekken zullen naar verwachting worden gehouden in week 13.
  Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Profiel medewerker Debiteuren.docx 120 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
14 Mar 2019 16:20 — 22 Mar 2019 7:45

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:4 load:75 prerender:75 Total:80 Browser , (18.206.194.21 - 6)