Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

118573 Projectvoorbereider wegen, riolering (medior)

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Zelda van Wijk

00

zl.vanwijk@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens

Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Projectvoorbereider wegen, riolering (medior)
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: z.s.m. naar verwachting 1-4-19
 • Aantal medewerkers: 2
 • Uren per week: 24-40
 • Duur opdracht: 13 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 7/8
 • Data voor verificatiegesprek: n.n.t.b.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 4 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 10 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
 
Bij deze uitvraag vinden er mogelijk tweede gesprekken plaats en kan er gevraagd worden om diploma's/certificaten mee te nemen naar het gesprek. Ook kan het opvragen van minimaal één positieve referentie onderdeel uitmaken van de procedure.
Documents:

Projectvoorbereider wegen riolering (medior)_def.docx 30 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
14 Mar 2019 8:30 — 21 Mar 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:4 load:80 prerender:80 Total:85 Browser , (100.28.0.143 - 7)