Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

118617 Inkomensconsulent, afdeling Intake - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 
 • Functienaam: Inkomensconsulent, afdeling Intake
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:
   
Wij zijn per direct op zoek naar een inkomensconsulent Intake Jongerenloket. Ons team richt zich specifiek op de doelgroep 27- van de participatiewetgeving.
 
 • Werklocatie: Librijesteeg 4, Rotterdam
 • Startdatum: z.s.m. naar verwachting begin april 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32-36 uur pw
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: ja, namelijk 2 * 6 maanden
 • FSK: 8
 • Data voor verificatiegesprek:
  De verificatiegesprekken zullen naar verwachting worden gehouden in week 13.
  Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
Documents:

Functieprofiel Inkomensconsulent Intake.docx 118 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
15 Mar 2019 11:30 — 25 Mar 2019 7:45

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:5 load:80 prerender:90 Total:90 Browser , (18.206.194.21 - 7)