Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

118918 Inkomensconsulent 3fte, afdeling Intake, cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 
 • Functienaam: Inkomensconsulent
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Werklocatie: Librijesteeg 4
 • Startdatum: per direct naar verwachting midden april
 • Aantal medewerkers: 3
 • Uren per week: 32 -36 per week
 • Duur opdracht: t/m 31-12-2019
 • Verlengingsopties: ja, namelijk 2 x 6 maanden
 • FSK: 8
 • Detavast: ja, mogelijke kosteloze overname per 1-1-2020
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee
 • Gespreksdata: Tussen 1 en 5 april

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel Inkomensconsulent Intake (WI).docx 120 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
22 Mar 2019 8:00 — 29 Mar 2019 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:20 load:99 prerender:109 Total:109 Browser , (34.239.154.240 - 7)