Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

119776 Vakspecialist Bruggen, Tunnels en Gemalen - cluster Stadsbeheer

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Matthias van der Beek

0102675173

mm.vanderbeek@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Vakspecialist Bruggen, Tunnels en Gemalen
 • Cluster: Stadsbeheer
 • Werklocatie: Rotterdam, locatie Kosterlaan
 • Startdatum: naar verwachting begin mei
 • Aantal medewerkers: 3
 • Uren per week: 36-40
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: geen
 • FSK: 6/7
 • Afwijkende werktijden: Ja, 1x in de 4 weken wordt je ingezet in wacht- en waakdiensten
 • Detavast: Ja, aanbiedende partij in deze uitvraag gaat akkoord met de mogelijkheid tot kosteloze overname bij indiensttreding van de kandidaat na de inhuurperiode bij geschiktheid van de kandidaat en met de wederzijdse instemming van de kandidaat
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen naar verwachting worden gehouden in de periode van 8 tot 16 april. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 10 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 3 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Vakspecialist Bruggen, Tunnels en Gemalen - DAS functieprofiel.docx 119 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
29 Mar 2019 13:30 — 5 Apr 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:94 prerender:94 Total:99 Browser , (3.239.9.151 - 7)