Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

119958 EA Projectmeubilair RUG 2019

Buyer

Rijksuniversiteit Groningen http://www.rug.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Rob Wilkes linkedin

+31503633791

r.wilkes@rug.nl

Information

Description:
Aanleiding van de Opdracht
Vanwege het aflopen van de huidige Raamovereenkomst, voor de levering van Projectmeubilair met aanverwante Dienstverlening, is de RUG voornemens om in principe 3 nieuwe Raamovereenkomsten af te sluiten voor de levering van Projectmeubilair inclusief de aanverwante Dienstverlening die voldoet aan de gestelde eisen in deze Aanbestedingsleidraad.

Doelstellingen
De doelstellingen die ten grondslag liggen aan deze Aanbesteding zijn:
  • Het contracteren van Opdrachtnemers die de RUG voorzien van het gevraagde, kwalitatief hoogwaardige Projectmeubilair.
  • Het maximaal ontzorgen van RUG-bestellers door in te spelen op de verschillende behoeften en wensen.
  • Zorgen voor een transitie van huidige Opdrachtnemers naar nieuwe Opdrachtnemers waarbij RUG-bestellers zo min mogelijk belast worden.

Opdrachtomschrijving (Scope)
Bij de RUG is in feite sprake van twee stromen meubilair: Projectmeubilair (inclusief Tweedehands meubilair) en Standaardmeubilair.
 
Deze opdracht omvat het Leveren van het Projectmeubilair voor de gehele Rijksuniversiteit Groningen en de daar bijbehorende Dienstverlening zonder afnameverplichting. Het betreft zowel nieuwe Leveringen als vervangingen en kan gaan om het Leveren van alle denkbare merken van verschillende Fabrikanten, mits het valt onder de gegeven definitie van Projectmeubilair.
 
Doel is het contracteren van in principe 3 Opdrachtnemers. De wijze waarop de opdrachten over deze Opdrachtnemers verdeeld zal worden, wordt omschreven bij paragraaf 3.8 Opdrachtverstrekking binnen de overeenkomst.
 
Daarnaast dient de uitvoering van de Opdracht te voldoen aan de eisen zoals omschreven in het Programma van Eisen in hoofdstuk 7 van de Aanbestedingsleidraad.
 
Buiten de scope van deze Opdracht vallen de volgende onderdelen:
  • Standaardmeubilair, voor dit meubilair is een separate aanbesteding uitgevoerd.
  • Meubilair en inrichting van specifieke onderzoeksruimten (bijvoorbeeld laboratoria). Dit wordt niet meegenomen omdat de inrichting van dergelijke ruimten te specifiek is.
  • Nagelvaste inrichtingen en interieurbouw (bijvoorbeeld collegebanken, vaste gestoffeerde banken, pantry's, receptie), dit wordt niet meegenomen omdat het (in opdracht van architect) specialistisch werk betreft en mogelijk op maat is gemaakt.
  • Arbo-meubilair, het reguliere meubilair is reeds zeer hoogwaardig op Arbo-gebied als gevolg van de geldende normen en regelgeving. Wanneer toch nog specifieker Arbo-meubilair benodigd zal zijn, wordt dit bij een specialist betrokken.

Buitenmeubilair (bijvoorbeeld schommels, picknicktafels). Dit is tevens specialistisch meubilair voor zowel de vervaardiging alsook de installatie, want vaak dienen dergelijke items in de grond vastgenageld te worden geïnstalleerd.

Omvang van de Opdracht
Het is niet mogelijk om aan te geven voor welk bedrag er precies Besteld gaat worden. Totale omzet exclusief BTW van Projectmeubilair bij de RUG, wordt in de afgelopen jaren geschat op circa €500.000,- per jaar*. Dit bedrag kan echter sterk fluctueren als gevolg van grote (ver)bouw- of renovatieprojecten.

NB. De aanbesteding is volledig geïntegreerd in het EIP. Echter, voor de volledigheid is de aanbestedingsleidraad in de vorm van een document tevens als bijlage toegevoegd. Zie 'Aanbestedingsleidraad EA Projectmeubilairr RUG 2019'.
Documents:

Aanbestedingsleidraad EA Projectmeubilair RUG 2019.docx 276 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
4 Apr 2019 13:51
Offer phase:
4 Apr 2019 14:00 — 20 May 2019 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2114.0, Page times (ms) Server init:5 load:81 prerender:91 Total:96 Browser , (18.212.120.195 - 7)