Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

123538 Adviseur Bodemsanering, cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Juliette Haanappel

0102671050

jfm.haanappel@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Adviseur Bodemsanering
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: 1 juni 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 16-20
 • Duur opdracht: 11 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 12
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 21/22. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja: De te verrichten taken worden steeds als afgeperkte project werkzaamheden aangeboden, zodat de inzet geschikt is voor een zzp-er. De arbeidsrelatie en de precieze opdrachtomschrijving worden voor aanvang van de verschillende taken vastgelegd door het wederzijds ondertekenen van een modelovereenkomst.
   
  De werkzaamheden zullen naar inzicht van de Opdrachtnemer worden uitgevoerd op het kantoor van de Opdrachtnemer of van de Opdrachtgever. De verdeling tussen eigen kantoor en kantoor opdrachtgever is ongeveer 50% resp. 50%. 

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
 
Documents:

Functieprofiel Adviseur Bodemsanering Pilot Botlek_nieuw format 2019.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
16 May 2019 9:28 — 23 May 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:4 load:80 prerender:89 Total:89 Browser , (18.232.31.206 - 6)