Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

125049 Jongerenconsulent - Cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Alexander Sikkens

0102671050

a.sikkens@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Jongerenconsulent
 • Cluster: MO
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Jongerenconsulent (specialisme Intake) maak jij het verschil voor Rotterdamse jongeren! De ontmoeting staat centraal. Je legt het eerste contact en onderneemt actie om samen met jongeren, hun toekomstperspectief te verbeteren Als jongerenconsulent voer je coachende gesprekken met jongeren om de hulpvraag te achterhalen en zorg je voor een duidelijke vraagverheldering. Samen met de jongere maak je een plan van aanpak. Je geeft jongeren ruimte en vertrouwen, maar je bent ook duidelijk over wat wel en niet kan.
 • Werklocatie: Stadhuis, Coolsingel 40
 • Startdatum: Per direct, naar verwachting eind juni 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32
 • Duur opdracht: T/m 31-12-2019
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 9
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel Jongerenconsulent.docx 120 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
12 Jun 2019 13:40 — 20 Jun 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:74 Total:74 Browser , (34.239.154.240 - 6)