Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

129219 Junior Adviseur Mobiliteit - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Björn van der Laan

0000000000

b.vanderlaan@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Junior Adviseur Mobiliteit
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

De junior adviseur Mobiliteit ondersteunt dat werk door zorg te dragen voor de coördinatie, planning en afhandeling van de stroom burgermeldingen, het zelfstandig werken aan eenvoudige vraagstukken zoals uitzoeken en beantwoorden van vraagstukken waar Rotterdammers mee komen en het adviseren bij aanvragen voor uitritvergunningen etc.
 
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: z.s.m., naar verwachting medio augustus 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24
 • Duur opdracht: 3 maanden
 • Verlengingsopties: ja, 1 x 2 maanden
 • FSK: 9
 • Tariefrange: €50,00 - €60,00
 • Afwijkende werktijden: n.v.t.
 • Detavast: Nee
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 32. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Junior Adviseur Mobiliteit (definitief).docx 119 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
29 Jul 2019 11:00 — 5 Aug 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:4 load:77 prerender:77 Total:81 Browser , (3.238.225.8 - 6)