Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

129727 Junior Data en Productanalist 1 FTE - cluster Stadsbeheer

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Björn van der Laan

0000000000

b.vanderlaan@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Junior Data en productanalist
 • Cluster: Stadsbeheer
 • Werklocatie: Kleinpolderplein 5
 • Startdatum: Z.s.m. naar verwachting medio oktober 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 8
 • Tariefrange: 46-55 euro
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee, zie bijgaande toelichting. Hier vallen doorleenconstructies voor zzp-ers ook onder.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 40 % prijs 
 • 60 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal   3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat  aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat.
Documents:

Functieprofiel Junior Data en Productanalist.docx 120 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
25 Sep 2019 9:28 — 3 Oct 2019 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:4 load:82 prerender:82 Total:87 Browser , (18.232.31.206 - 7)