Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

130109 Projectmanager Merwe-Vierhavens (M4H) - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Canan Kaya

00

c.kaya4@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Projectmanager Merwe-Vierhavens (M4H)
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: z.s.m., naar verwachting eind september 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 16 uur per week
 • Duur opdracht: t/m 31-12-2020
 • Verlengingsopties: 1 x 6 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: 100-110 euro
 • Afwijkende werktijden: niet van toepassing
 • Detavast: niet van toepassing
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 38. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat.
Documents:

20190731_Functieprofiel PM M4H definitief (002).docx 23 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
9 Sep 2019 12:28 — 17 Sep 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:79 Total:84 Browser , (34.239.154.240 - 6)