Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

131855 Junior inkomensconsulenten 3 fte, project bestandsanalyse - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Junior Inkomensconsulenten
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Wij zoeken gedreven en enthousiaste junior inkomensconsulenten om ons team te komen versterken. Je wordt ingezet voor het onderzoeken van verschillende rechtmatigheidssignalen. Wij stellen onze werkzoekenden hierin centraal leveren maatwerk door het bieden van een passende dienstverlening. De inkomensconsulenten handelen uiteenlopend makkelijke- tot en met zeer lastige rechtmatigheidssignalen af.
 
 • Werklocatie: Coolsingel 40, Rotterdam
 • Startdatum: naar verwachting per eind september 2019
 • Aantal medewerkers: 3
 • Uren per week: 32-36 uur per week
 • Duur opdracht: t/m 31-12-2019
 • Verlengingsopties: ja, namelijk 2 * 6 maanden
 • FSK: 7
 • Tariefrange: €35.00 - € 45.00
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen naar verwachting worden gehouden in week 38 en 39. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 10 % prijs 
 • 90 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 10 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 3 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Profiel Junior Inkomensconsulent bestandsanalyse.docx 120 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
5 Sep 2019 8:20 — 13 Sep 2019 7:45

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:64 prerender:64 Total:69 Browser , (44.212.96.86 - 6)