Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

133737 PPD19-098_Доставка на керамични и композитни изолатори, след сключени рамкови споразумения

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Information

Description:
Въз основа на сключени рамкови споразумения за Обособена позиция № 2 "Доставка на носещ композитен изолатор 20 kV, за монтиране на открито" и Обособена позиция № 3 "Доставка на изолатори подпорни композитни 20 kV, за монтиране на открито" след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на керамични и композитни изолатори ", реф. № PPD 17-134, регистрирана под № 01467-2017-0116 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2017/S 230-480246 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, попадаща в обхвата на Обособена позиция № 2 и  Обособена позиция № 3 от предмета на описаната по-горе процедура за сключване на рамково споразумение, с предмет: "Доставка на керамични и композитни изолатори, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 19-098.
Type:
Call to certain persons
Published on:
26 Sep 2019 8:45
Offer phase:
26 Sep 2019 12:00 — 14 Oct 2019 15:30
Information about contract:

Lots

Lot 1 - Доставка на носещ композитен изолатор 20 kV, за монтиране на открито  
Lot 2 - Доставка на изолатори подпорни композитни 20 kV, за монтиране на открито  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2002.0, Page times (ms) Server init:5 load:93 prerender:98 Total:103 Browser , (3.233.215.231 - 7)