Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification Number (FEIN): 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

131962 PPD19-103_Модернизация (ретрофит /проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация/) на възлови разпределителни станции 20 (10) кV и изграждане на вериги на телемеханика в регион "Ловеч - Враца", регион "Монтана - Видин" и регион "Плевен" Offer phase 1 Nov 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

134037 PPD19-100_Доставка на автоматични и товарови прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус Selection phase 4 Nov 2019 15:30 View
  Lot 1 - Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус  
  Lot 2 - Доставка на триполюсни товарови прекъсвач-разединители НН с лят корпус  

Published on Negometrix3

134808 PPС19-111 "Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, след сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с реф. № PPС 15-118" Offer phase 4 Nov 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

131426 PPS19-083 Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" на територията на регионите Враца, Монтана и Видин Offer phase 7 Nov 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

134421 PPD19-106_Доставка на тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U, след сключени рамкови споразумения Offer phase 7 Nov 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

132859 PPС19-091 "Изграждане на нови два броя електропроводни линии 20kV от Подстанция "Банкя" до Възлова станция "Индустриална зона Божурищe", преминаващи на територията на област София-град и Софийска област" Offer phase 11 Nov 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

133408 PPD19-084 Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и необходимия за функционирането й стандартен софтуер Offer phase 11 Nov 2019 15:30 View
  Lot 1 - Доставка на мобилна специализирана система за откриване на кабелни повреди и тестване на силови кабели - трифазно изпълнение  
  Lot 2 - Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) ≥1024 х 768 пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти  
  Lot 3 - Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) ≥ 320 х 240 пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения в енергийни обекти  
  Lot 4 - Доставка на ултразвуков детектор на коронни и частични разряди при различни режими на работа на електрически съоръжения в енергийни обекти  
  Lot 5 - Доставка на товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защити  
  Lot 6 - Доставка на уред за трасиране и определяне местоположението, на положени в земята кабели и метални проводи  

Published on Negometrix3

134036 PPD19-095_Доставка на силиконови изолатори по проект LIFE BIRDS ON POWERLINES, LIFE16/NAT/BG/000612 Offer phase 11 Nov 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

123010 PPD_KC_19-030_Доставка на стоманорешетъчни стълбове Selection phase View

Published on Negometrix3

129513 PPD_KC_19-077_Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове Selection phase View

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1912.0, Page times (ms) Server init:9 load:2644 prerender:2859 Total:2864 Browser , (34.204.173.45 - 6)