Hide main menu

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification (FEI) Number: 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:
ЧЕЗ Разпределение България АД - адрес за контакт

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Publication status No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix

100326 PPD18-085_Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/, след сключени рамкови споразумения Offer phase 25 Sep 2018 9:30 View

Published on Negometrix

98809 PPD18-088 Доставка на прах за пране и сапун Offer phase 3 Oct 2018 9:30 View
  Lot 1 - Доставка на прах за пране  
  Lot 2 - Доставка на сапун  

Published on Negometrix

102590 PPD18-090_Доставка на комплектни комутационни устройства, след сключени рамкови споразумения Offer phase 3 Oct 2018 9:30 View

Published on Negometrix

100792 PPD18-069_Доставка на кабели трижилни, 12/20 kV Offer phase 8 Oct 2018 9:30 View

Published on Negometrix

101554 PPD18-102 Доставка на предпазна екипировка за работа на височина, обособени позиции №№ 3, 5 и 6 Offer phase 11 Oct 2018 9:30 View
  Lot 1 - за Обособена позиция № 3 от РС: "Доставка на механизми за спасяване (десандьори)"  
  Lot 2 - за Обособена позиция № 5 от РС: "Доставка на сбруя и защитни средства при качване и позициониране"  
  Lot 3 - за Обособена позиция № 6: "Доставка на чанти":  

Published on Negometrix

100599 PPD18-096 Проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за сигурност и аварийно обслужване на съществуващи системи за сигурност на обекти собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Offer phase 11 Oct 2018 9:30 View

Published on Negometrix

100788 PPD18-070_Доставка на предпазители и основи ниско напрежение (НН) Offer phase 12 Oct 2018 9:30 View

Published on Negometrix

101285 PPD18-074_Доставка на токови измервателни трансформатори Selection phase 16 Oct 2018 9:30 View
  Lot 1 - – Доставка на токови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН)  
  Lot 2 - Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение (НН)  

Published on Negometrix

101308 PPD18-073_Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение Selection phase 16 Oct 2018 9:30 View
  Lot 1 - Доставка на главно трансформаторно табло за ниско напрежение  
  Lot 2 - Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение  

Published on Negometrix

101373 PPS18-098 Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията на области Враца, Ловеч, Плевен, Монтана и Видин Offer phase 18 Oct 2018 9:30 View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgotten password

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1811.0, Page times (ms) Server init:0 load:655 prerender:920 Total:935 Browser , (54.224.166.141 - 206)