Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification Number (FEIN): 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

152398 РРС20-054 "Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област" Offer phase 13 Jul 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

152403 РРС20-056 "Проектиране и подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV "Тотлебен" от подстанция "Средец" до подстанция "Витоша" Offer phase 13 Jul 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

154216 PPD20-065_Доставка на кербови съединители за АС проводници, след сключени рамкови споразумения Offer phase 15 Jul 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

153063 РРС20-062 "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен" Offer phase 16 Jul 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

153067 РРС20-063 "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Благоевград, Перник и Кюстендил от лицензионната територия на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Offer phase 16 Jul 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

153124 PPD20-061_Доставка на измервателни прибори и еталони Offer phase 17 Jul 2020 15:30 View
  Lot 1 - Доставка на преносими статични трифазни измервателни и изпитвателени прибори за клас на точност с токови клещи 0,2%  
  Lot 2 - Доставка на преносими статични трифазни измервателни и изпитвателени прибори за клас на точност с токови клещи 0,5%  

Published on Negometrix3

153955 PPD20-067_Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж средно напрежение /СрН/, след сключени рамкови спoразумения Offer phase 20 Jul 2020 15:30 View
  Lot 1 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев екран средно напрежение /СрН/  
  Lot 2 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жилаподземен монтаж с меден екран средно напрежение /СрН/  

Published on Negometrix3

153473 PPD20-058_Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения Offer phase 28 Jul 2020 15:30 View
  Lot 1 - Доставка на правоъгълен полимерен капак за кабелни шахти, клас А 15, размери (900/600/80) mm  
  Lot 2 - Доставка на правоъгълен капак от армиран бетон за кабелни шахти, клас В125, размери (900/600/80) mm  

Published on Negometrix3

152693 PPD20-049_Доставка на разединители Offer phase 29 Jul 2020 15:30 View
  Lot 1 - Триполюсни разединители средно напрежение /СрН/  
  Lot 2 - Триполюсни товарови прекъсвач-разединители НН с лят корпус  

Published on Negometrix3

154187 PPD20-064_Доставка на метални рамки за правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения Offer phase 30 Jul 2020 15:30 View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2008.0, Page times (ms) Server init:14 load:919 prerender:1147 Total:1157 Browser , (3.236.8.46 - 7)