Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification Number (FEIN): 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

137262 PPD19-123_Доставка на токови измервателни трансформатори, след сключени рамкови споразумения_ Offer phase 10 Dec 2019 15:30 View
  Lot 1 - Доставка на токови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН)  
  Lot 2 - Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение (НН)  

Published on Negometrix3

138695 PPS19-099 Използване на услугите на акредитирана химическа лаборатория за независим анализ и контрол на трансформаторно масло Offer phase 12 Dec 2019 15:30 View
  Lot 1 - Извършване на независим анализ и контрол на техническите параметри на трансформаторно масло от силови трансформатори от акредитирана химическа лаборатория  
  Lot 2 - Извършване на качествен анализ на доставено свежо трансформатор но масло от акредитирана химическа лаборатория  

Published on Negometrix3

136586 PPS19-128 Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на община Бобов дол, част от административна област Кюстендил, след сключени рамкови споразумения Offer phase 12 Dec 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

137355 РРS19-120 "Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.166 от ЗУТ за обект: "Проектиране, доставка и реконструкция на ВЕЛ "Калиман" 110 kV с промяна от единичен на двоен електропровод" Offer phase 13 Dec 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

134859 PPD19-109 Доставка на защитна каска и предпазен щит за лице (лицев екран) Offer phase 18 Dec 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

135069 PPS19-089 Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база Offer phase 18 Dec 2019 15:30 View
  Lot 1 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на София област - Община Ихтиман, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база  
  Lot 2 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на София област - гр. Самоков, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база  
  Lot 3 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град София - район "Красна поляна", с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база  
  Lot 4 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град София - райони "Слатина" и "Подуяне", с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база  
  Lot 5 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град Дупница, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база  
  Lot 6 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град Лом, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база  
  Lot 7 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на община Ботевград, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база  
  Lot 8 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на община Бяла Слатина, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база  
  Lot 9 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на област Перник - гр. Перник - махала "Жежка вода", "Караманица", Перник "Топливо", "Цалева круша", с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база  
  Lot 10 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на област Видин - Боянова махала, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база  

Published on Negometrix3

137361 PPС19-122 "Инженеринг за реконструкция на въздушна електропроводна линия 110KV "КАЛИМАН", включващ проектиране, строителство, доставка и монтаж на необходимите материали, съоръжения и оборудване" Offer phase 19 Dec 2019 15:30 View

Published on Negometrix3

137968 PPS19-121 Заснемане на елементите от въздушни електропроводи СрН и НН, трафопостове и възлови станции, извършванo с безпилотни летателни средства (дрон) Offer phase 6 Jan 2020 15:30 View
  Lot 1 - Заснемане на елементите от въздушни електропроводни линии СрН (ВЕЛ СрН от 1 kV до 35 kV), трафопостове (ТП) и възлови станции (ВС)  
  Lot 2 - Заснемане на елементите от въздушни електропроводни линии НН (ВЕЛ НН до 1 kV включително)  

Published on Negometrix3

136254 PPD19-117_Доставка на медни PVC кабели Offer phase 6 Jan 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

136261 PPD19-118_Доставка на тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U Offer phase 6 Jan 2020 15:30 View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1915.0, Page times (ms) Server init:15 load:3064 prerender:3284 Total:3294 Browser , (3.234.214.179 - 7)