Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification (FEI) Number: 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

121090 РРS19-028 "Изготвяне на цялостна проектна документация за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Offer phase 23 May 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

121093 РРС19-035 "Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр.София и области Благоевград, Перник, Кюстендил, Плевен, Враца, Ловеч, Монтана и Видин" Offer phase 23 May 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

116806 PPD 19-009_Доставка на арматура за кабели и проводници Offer phase 27 May 2019 9:30 View
  Lot 1 - Доставка на кабелна арматура за кабели с PVC изолация и обвивка  
  Lot 2 - Доставка на арматура за проводници (кабелни обувки, съединители и накрайници)  

Published on Negometrix3

121030 PPS19-045 Предоставяне на услуга за пренос на данни през обществена далекосъобщителна мрежа с национално покритие чрез съществуващи мобилни номера към технологични СИМ карти монтирани в устройства Offer phase 29 May 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

121629 РРS19-049 "Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ по отношение на енергийни обекти от критичната енергийна инфраструктура на Столична община" Offer phase 31 May 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

120899 PPD19_016_Доставка на телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито - ТТТПСЕ 24 kV/12,5 kA Offer phase 6 Jun 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

121943 PPD19-040_Доставка на главно трансформаторно-разпределително табло за ниско напрежение, след сключени рамкови споразумения Offer phase 12 Jun 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

122661 РРС19-031 "Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - град София и София Област" Offer phase 13 Jun 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

121645 PPD19-014 Доставка на нови неупотребявани високопроходими автомобили за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Offer phase 13 Jun 2019 9:30 View
  Lot 1 - Доставка на нови неупотребявани високопроходими автомобили с товарен отсек тип "пикап" за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД  
  Lot 2 - Доставка на нови неупотребявани високопроходими автомобили тип "SUV" за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД  

Published on Negometrix3

122665 PPС19-034 "Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция "София-Център" Offer phase 14 Jun 2019 9:30 View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:0 load:2593 prerender:2718 Total:2734 Browser , (18.234.51.17 - 206)