Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification Number (FEIN): 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

144207 PPD20-007_Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове" Selection phase 30 Mar 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

146580 PPD20-022_Доставка на еднофазни и трифазни статични електромери за директно измерване, след сключено рамково споразумение Offer phase 31 Mar 2020 15:30 View
  Lot 1 - Доставка на еднофазни статични електромери за директно измерване  
  Lot 2 - Доставка на трифазни статични електромери за директно измерване  

Published on Negometrix3

144788 РРS20-008 "Проучване, обследване и проектиране на сгради и ел.съоръжения /ЗРУ, ОРУ/ на територията на подстанции, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, включително входящите и изходящите въздушни и кабелни мрежи до 20 kV" Offer phase 3 Apr 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

144783 РРС20-002 "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област" Offer phase 6 Apr 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

144786 РРС20-003 "Изготвяне на работен проект, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 10 kV от модулен тип и цифрови защити за възел "Сердика" 10/10 kV" Offer phase 6 Apr 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

145791 PPS20-016 Поддръжка, ремонт и преустройване (при необходимост) на съоръжения с повишена опасност Offer phase 13 Apr 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

146576 PPD20-006_"Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН)" Selection phase 13 Apr 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

147636 PPD20-038 Избор на изпълнител за доставка на студовлагозащитно работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Offer phase 14 Apr 2020 15:30 View

Published on Negometrix3

146572 PPD20-019_"Доставка на птицезащитни продукти" Offer phase 21 Apr 2020 15:30 View
  Lot 1 - „Доставка на елетроизолационен шлаух за неизолирани алуминиево-стоманени проводници по проект LIFE BIRDS ON POWER LINES, LIFE16 NAT/BG/000612”  
  Lot 2 - “Доставка на птицезащитни изолационни маншети за въздушни електропроводни линии СрН по проект LIFE BIRDS ON POWER LINES, LIFE16 NAT/BG/000612“  

Published on Negometrix3

147487 PPD20-034 Доставка на хавлиени кърпи Offer phase 21 Apr 2020 15:30 View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2004.0, Page times (ms) Server init:9 load:897 prerender:1121 Total:1131 Browser , (3.233.239.102 - 7)