Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@cez.bg

Company:

ЧЕЗ Разпределение България АД

Federal Employer Identification (FEI) Number: 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.cez-rp.bg

Default address:
ЧЕЗ Разпределение България АД - адрес за контакт

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Publication status No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

116430 РРS19-001 "Изготвяне на становища и цялостна проектна документация на трафопостове, намиращи се на територията на "ЧЕЗ Разпределение България"АД - гр. София и София област" Offer phase 28 Mar 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

116433 РРС19-007 "Строително-монтажни работи за подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД в области: Благоевград, Перник, Кюстендил, Плевен, Враца, Ловеч, Монтана и Видин" Offer phase 28 Mar 2019 10:30 View

Published on Negometrix3

116426 РРС18-131 Демонтаж на стара и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция "Гео Милев", включително и доставка на допълнително оборудване Offer phase 1 Apr 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

118273 PPD19-019_Доставка на метални рамки за правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения Offer phase 2 Apr 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

116799 РРС19-012 "Строително-монтажни работи за реконструкция на въздушна електропроводна линия средно напрежение (СрН) 20 kV "Орцево", находяща се на територията на област Благоевград, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Offer phase 4 Apr 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

116802 PPС19-013 "Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV "Дондуков" от линеен ножов разединител 110 kV на ПС "Георги Димитров" до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС "София-Център" и частична реконструкция на двете подстанции" Offer phase 8 Apr 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

116797 РРS18-130 "Изготвяне на технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и сертифициране за енергийни характеристики на сгради, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Offer phase 8 Apr 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

115467 PPD19-020_Доставка на полимерни електромерни табла за ниско напрежение (НН) Offer phase 8 Apr 2019 9:30 View
  Lot 1 - Доставка на електромерни табла НН, за директно измерване  
  Lot 2 - Доставка на електромерни табла НН за индиректно измерване  

Published on Negometrix3

116798 РРС19-008 "Изпълнение на СМР за основен ремонт и реконструкция на сгради, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Offer phase 11 Apr 2019 9:30 View

Published on Negometrix3

116804 PPС19-017 "Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова разпределителна уредба 20 kV в подстанция "Бояна" 110/20/10,5 kV" Offer phase 11 Apr 2019 9:30 View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:0 load:2124 prerender:2265 Total:2265 Browser , (34.228.55.57 - 206)