Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@ermzapad.bg

Company:

ЕРМ Запад АД

Federal Employer Identification Number (FEIN): 130277958

Tax number: BG130277958

http://www.ermzapad.bg

Default address:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

Bulgaria (BG)

Contract Contracted value Supplier Category Start date End date
19-207 / 26.07.2019 г. - Денонощна, охрана със СОТ на обекти (енергийни и неенергийни, в това число административни сгради, складове, дворни площи, електромерни табла за електромери и трафопостове), собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане на територията на дружеството - на територията на административна област Враца 471,800 лв. БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД Услуги 26 Jul 2019 26 Jul 2024
19-208 / 26.07.2019 г. - Денонощна, охрана със СОТ на обекти (енергийни и неенергийни, в това число административни сгради, складове, дворни площи, електромерни табла за електромери и трафопостове), собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане на територията на дружеството - на територията на административна област Видин 316,000 лв. БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД Услуги 26 Jul 2019 26 Jul 2024
19-210 / 26.07.2019 г. - Денонощна, охрана със СОТ на обекти (енергийни и неенергийни, в това число административни сгради, складове, дворни площи, електромерни табла за електромери и трафопостове), собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане на територията на дружеството - на територията на административна област Пазарджик, гр. Батак 5,900 лв. БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД Услуги 26 Jul 2019 26 Jul 2024
19-211 / 26.07.2019 г. - Денонощна, охрана със СОТ на обекти (енергийни и неенергийни, в това число административни сгради, складове, дворни площи, електромерни табла за електромери и трафопостове), собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане на територията на дружеството - на територията на административна област Кюстендил 313,200 лв. САЛАМАНДЪР АСО ООД Услуги 26 Jul 2019 26 Aug 2024
19-212 / 26.07.2019 г. - Денонощна, охрана със СОТ на обекти (енергийни и неенергийни, в това число административни сгради, складове, дворни площи, електромерни табла за електромери и трафопостове), собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане на територията на дружеството - на територията на административна област Ловеч 247,000 лв. БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД Услуги 26 Jul 2019 26 Jul 2024
19-213 / 26.07.2019 г. - Денонощна, охрана със СОТ на обекти (енергийни и неенергийни, в това число административни сгради, складове, дворни площи, електромерни табла за електромери и трафопостове), собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане на територията на дружеството - на територията на административна област Плевен 1,076,000 лв. БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД Услуги 26 Jul 2019 26 Jul 2024
19-214 / 26.07.2019 г. - Денонощна, охрана със СОТ на обекти (енергийни и неенергийни, в това число административни сгради, складове, дворни площи, електромерни табла за електромери и трафопостове), собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане на територията на дружеството - на територията на административна област Благоевград 917,500 лв. БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД Услуги 26 Jul 2019 26 Aug 2024
19-215 / 26.07.2019 г. - Денонощна, охрана със СОТ на обекти (енергийни и неенергийни, в това число административни сгради, складове, дворни площи, електромерни табла за електромери и трафопостове), собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане на територията на дружеството - на територията на административна област Кюстендил 313,200 лв. БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД Услуги 26 Jul 2019 26 Jul 2024
19-216 / 26.07.2019 г. - Денонощна, охрана със СОТ на обекти (енергийни и неенергийни, в това число административни сгради, складове, дворни площи, електромерни табла за електромери и трафопостове), собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане на територията на дружеството - на територията на административна област Перник 148,700 лв. БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД Услуги 26 Jul 2019 26 Jul 2024
19-217 / 26.07.2019 г. - Денонощна, охрана със СОТ на обекти (енергийни и неенергийни, в това число административни сгради, складове, дворни площи, електромерни табла за електромери и трафопостове), собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане на територията на дружеството - на територията на административна област Софийска област 982,000 лв. БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД Услуги 26 Jul 2019 26 Jul 2024
1 of 27
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:19 load:245 prerender:496 Total:501 Browser , (3.236.116.27 - 7)