Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

136254 PPD19-117_Доставка на медни PVC кабели

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Information

Description:
Обектът на обществената поръчка е "доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на медни PVC кабели, съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие.
 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
8 Nov 2019 12:22
Offer phase:
8 Nov 2019 13:00 — 6 Jan 2020 15:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2114.0, Page times (ms) Server init:9 load:85 prerender:90 Total:90 Browser , (52.205.167.104 - 7)