Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

136600 Beleidsadviseur Wonen - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Björn van der Laan

0000000000

b.vanderlaan@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Beleidsadviseur Wonen
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Als beleidsadviseur Wonen lever je een bijdrage aan de uitvoering van de Woonvisie Rotterdam. Je adviseert en schrijft beleidstukken over maatschappelijk relevante, maar vaak complexe, politieke gevoelige vraagstukken. Hierbij breng je advies uit aan o.a. de gemeenteraad. De focus van je werkpakket ligt op de dossiers EU-arbeidsmigranten, uitvoering Woondeal Zuidelijke Randstad en bijdrage aan het actieplan beschikbaarheid
 
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: z.s.m., naar verwachting medio november 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32-36 uur per week
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: ja, 1 x 12 maanden
 • FSK: 10
 • Tariefrange: €67,00 - €70,00
 • Afwijkende werktijden: n.v.t.
 • Detavast: niet van toepassing
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen naar verwachting worden gehouden in de periode van week 46. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel Beleidsadviseur Wonen (DAS).docx 120 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
1 Nov 2019 15:30 — 11 Nov 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:74 prerender:79 Total:79 Browser , (44.212.99.208 - 7)