Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

136896 Junior Inkomensconsulent Heronderzoeken - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Canan Kaya

00

c.kaya4@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Junior Inkomensconsulent team Heronderzoeken
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:
   
Team Heronderzoeken handelt vanuit een opdracht van het College van Rotterdam. In 2020 en 2021 moet Werk en Inkomen per jaar 6.000 heronderzoeken verrichten. Daarbij staat de rechtmatigheidstoets centraal, maar gaat het zeker ook om passende dienstverlening; aan de Rotterdammer die de gemeente financiële hulp vraagt, maar ook de Rotterdammer die dit, via de afdracht van belastingen, mogelijk maakt.
 
 • Werklocatie: Librijesteeg 4, Rotterdam
 • Startdatum: Naar verwachting per 1-1-2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36 uur per week
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 1x een jaar, daarna mogelijk nog ½ jaar
 • FSK: 8
 • Tariefrange: €42.50 - €52.50
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 47 & 48. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 90 % prijs 
 • 10 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaten aanbieden.


 
Documents:

Functieprofiel Junior Inkomensconsulent.docx 210 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
7 Nov 2019 15:15 — 18 Nov 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:72 prerender:77 Total:82 Browser , (44.212.96.86 - 7)