Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

137235 Mendix Advanced Business engineer

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Canan Kaya

00

c.kaya4@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Mendix Advanced Business engineer
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als Mendix Advanced Business Engineer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD werkwijze binnen Rotterdam. Binnen een agile scrum team werk je als lead-Business Engineer/scrummaster aan het modelleren van (primaire) processen.
 • Werklocatie: Stadhuis en Wilhelminakade
 • Startdatum: Z.s.m naar verwachting eind november 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: tot 1 maart 2020
 • Verlengingsopties: Ja; 3 x 6 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: € 70 - € 100
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 48. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20% prijs 
 • 80% kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 3 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel Mendix advanced Business engineer UVR010.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
15 Nov 2019 9:28 — 22 Nov 2019 13:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:75 prerender:75 Total:75 Browser , (35.172.224.102 - 6)