Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

137363 Medewerker Helpdesk Rotterdampas - cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Zelda van Wijk

00

zl.vanwijk@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Medewerker Helpdesk Rotterdampas
 • Cluster: Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht: We zijn op zoek naar een medewerker voor het team helpdesk/administratie.
  Met zoveel pashouders ontvangt Rotterdampas het hele jaar door veel vragen, telefonisch, via de mail en social media. Geen vraag is voor jou te gek en je helpt iedereen op een vlotte en prettige manier. Het zoeken in diverse systemen naar het antwoord levert jou geen stress op. Bovendien ben je altijd bereid op administratief vlak het team te ondersteunen waar nodig. Het totale Rotterdampasteam bestaat uit 20 collega's, het werken in een teamverband is voor jou geen pré maar een must.
 • Werklocatie: Librijesteeg 4
 • Startdatum: 3 februari 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32
 • Duur opdracht: t/m 30-05-2020
 • Verlengingsopties: 2 x 1 maand
 • FSK: 5
 • Tariefrange: Min € 18 - max € 26
 • Afwijkende werktijden: Werkdagen betreffen maandag t/m woensdag + vrijdag. Mocht het nodig zijn een keer te ruilen met een collega, dan is dat voor de kandidaat geen probleem.
 • Data voor verificatiegesprek: week 49/50

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
Documents:

Medewerker Helpdesk Rotterdampas.docx 20 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
22 Nov 2019 12:58 — 2 Dec 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2116.0, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:74 Total:79 Browser , (54.92.164.9 - 6)