Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

137968 PPS19-121 Заснемане на елементите от въздушни електропроводи СрН и НН, трафопостове и възлови станции, извършванo с безпилотни летателни средства (дрон)

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Силвия Стоянова linkedin

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Information

Description:
Целта на настоящата процедура е сключване на договори за изпълнение на услуга със следния обхват: заснемане на елементите от въздушни електропроводи СрН и НН, трафопостове и възлови станции, извършванo с безпилотни летателни средства (дрон) с техническа инспекция, последваща аналитична обработка на данните, интеграция с ГИС и нанасяне на кадастрална подложка с геодезическа точност.
 

 
 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
2 Dec 2019 11:03
Offer phase:
3 Dec 2019 7:00 — 6 Jan 2020 15:30

Lots

Lot 1 - Заснемане на елементите от въздушни електропроводни линии СрН (ВЕЛ СрН от 1 kV до 35 kV), трафопостове (ТП) и възлови станции (ВС)  
Lot 2 - Заснемане на елементите от въздушни електропроводни линии НН (ВЕЛ НН до 1 kV включително)  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1915.0, Page times (ms) Server init:4 load:80 prerender:85 Total:90 Browser , (35.175.201.14 - 7)