Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

139877 Programmamanager Hallo Werk afdeling WSPR - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Programmamanager Hallo Werk
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Wij zoeken een Programmamanager HalloWerk. Hiermee zorgen we borgen we de continuïteit van de ontwikkeling, maar hebben we ook aandacht voor het uitvoeren van ontwikkeltaken. Daarmee brengen we de organisatie, techniek en dienstverlening naar een hoger en robuuster kwaliteits- en volwassenheidsniveau.
 
 • Werklocatie: Schiekade 830, Rotterdam
 • Startdatum: Naar verwachting medio februari 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 20 uur per week
 • Duur opdracht: t/m 31-12-2020
 • Verlengingsopties: ja, namelijk 1 * 12 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: €85,00 - €99,00
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 8. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.

 
Documents:

Profiel Programmamamanager HalloWerk.docx 23 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
7 Feb 2020 16:30 — 17 Feb 2020 7:45

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:94 prerender:94 Total:94 Browser , (3.239.9.151 - 6)