Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

140818 Scheepsinspecteur (senior) - cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Juliette Haanappel

0102671050

jfm.haanappel@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Scheepsinspecteur (senior)
 • Cluster: MO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Ieder internationaal varend schip moet in het bezit zijn van een Ship Sanitation Certificate; dit is een hygiënecertificaat met een geldigheid van 6 maanden. De GGD Rotterdam-Rijnmond geeft deze certificaten in de Rotterdamse haven af op verzoek van de agent van het schip en na een inspectie aan boord.
 • Werklocatie: Havens en Schiedamsedijk 95
 • Startdatum: Z.s.m. naar verwachting medio januari 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 20-22
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: NVT
 • FSK: 9
 • Tariefrange: 55-65 euro
 • Tarief wacht- en waakdiensten: 100 euro per gewerkte maand
 • Afwijkende werktijden: Eenmaal in de vijf weken buiten werkuren en/of in het weekend
 • Detavast: NVT
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de ochtend op 24 januari 2020. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 4 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Kandidaat dient zijn/haar Ship Sanitation diploma mee te nemen naar het verificatiegesprek.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat.
Documents:

DAS functieprofiel scheepsinspecteur 01-12-2019 (002).docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
14 Jan 2020 15:14 — 22 Jan 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:9 load:199 prerender:204 Total:204 Browser , (35.172.164.32 - 6)