Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

141845 Verandermanager - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Alexander Sikkens

0102671050

a.sikkens@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Verandermanager
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

De afdeling Gebiedsexploitatie levert hét financieel en contractueel-juridisch advies voor de ruimtelijke (her)ontwikkeling van de stad en bestaat uit 4 teams. Het team Markt- & Contracten bestaat uit twee subteams met ongeveer 50 medewerkers, waarbij voor het subteam Uitgifte (25 medewerkers) een verandermanager/coach wordt gezocht.
 
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: z.s.m., naar verwachting eind januari 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24-32
 • Duur opdracht: 9 maanden
 • Verlengingsopties: ja, 1 x 3 maanden
 • FSK: 13
 • Tariefrange: €120,00 - €135,00
 • Afwijkende werktijden: n.v.t.
 • Detavast: Ja, kosteloze overname na initiële inhuurperiode van 9 maanden
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen naar verwachting worden gehouden in de periode van week 05. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

DAS Verandermanager (definitief).docx 123 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
17 Jan 2020 16:00 — 27 Jan 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:83 prerender:88 Total:88 Browser , (35.174.62.162 - 6)