Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

142533 Consulent Zelfstandigen met specialisatie deeltijdondernemerschap - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Consulent Zelfstandigen met specialisatie deeltijdondernemerschap
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:
   
Als Consulent voer je zelfstandig het Rotterdams Beleidskader Deeltijdondernemerschap uit. Je voert gesprekken met (startende) ondernemers in de Participatiewet, analyseert met de ondernemer of de ondernemersactiviteiten gewenst of ongewenst zijn naast de uitkering, beoordeelt de inkomsten uit deeltijdondernemerschap en beoordeelt o.a. de mogelijkheden tot groei van de onderneming.
 
 • Werklocatie: Timmerhuis en Ondernemersplein bij afspraken
 • Startdatum: Naar verwachting begin maart
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24 uur per week
 • Duur opdracht: 8 maanden
 • Verlengingsopties: ja, namelijk 2 * 6 maanden
 • FSK: 9
 • Tariefrange: €60.00 - €75.00
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 7
 • Geschikt voor ZZP'ers: nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal x kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden.
Documents:

Functieprofiel Consulent Zelfstandigen.docx 120 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
30 Jan 2020 7:45 — 10 Feb 2020 7:45

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2116.0, Page times (ms) Server init:4 load:69 prerender:69 Total:74 Browser , (54.92.164.9 - 6)