Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

144002 PPD19-145_Доставка на комплектни комутационни устройства/КРУ/

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Information

Description:
Обектът на обществената поръчка е "доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на комплектни комутационни устройства/КРУ/, съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
17 Feb 2020 10:22
Offer phase:
17 Feb 2020 13:00 — 20 Mar 2020 15:30

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2006.0, Page times (ms) Server init:5 load:70 prerender:75 Total:75 Browser , (34.238.190.122 - 6)